Gia tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế - Vì sức khỏe nhân dân
Hiện nay, người dân trên địa bàn xã Thần Sa, huyện Võ Nhai đang được thụ hưởng chính sách miễn phí thẻ bảo hiểm y tế

Với đặc thù là xã đặc biệt khó khăn của huyện Võ Nhai, hiện nay người dân trên địa bàn xã Thần Sa đang được thụ hưởng chính sách miễn phí thẻ bảo hiểm y tế. Nhờ đó, mặc dù đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế, nhưng quyền lợi khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bằng thẻ bảo hiểm y tế của người dân trong xã luôn được quan tâm, chất lượng cuộc sống của người dân cũng ngày càng cải thiện.

Bà Hoàng Thị Sen, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai chia sẻ: "Khám chữa bệnh từ tuyến dưới đến tuyến trên tôi đều được hỗ trợ, giúp tôi tiết kiệm được chi phí khám, chữa bệnh."

Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Thần Sa, Võ Nhai cho biết: "Đội ngũ bác sĩ cũng đã tuyên truyền đến người dân khi đi khám cầm mang thẻ bảo hiểm y tế để được đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh."

Gia tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế - Vì sức khỏe nhân dân
Toàn tỉnh đã có trên 210.000 người dân tại các xã ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn bị cắt giảm thẻ bảo hiểm y tế

Do ảnh hưởng của Quyết định 861 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã có trên 210.000 người dân tại các xã ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn bị cắt giảm thẻ bảo hiểm y tế (chiếm khoảng 15,8% dân số), trong đó người dân tộc thiểu số là gần 170.000 người. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh trong năm 2022 không đạt như kế hoạch. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, ngành Bảo hiểm Xã hội cũng như các địa phương đã và đang đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc từng bước gia tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cho người dân.

Ông Nguyễn Hữu Công, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội thành phố Phổ Yên cho biết: "Chúng tôi đang triển khai đồng bộ đến 18 xã, phường trên địa bàn thành phố, đặc biệt phối hợp chặt chẽ với ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn các xã, phường. Từ đó, sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế."

Gia tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế - Vì sức khỏe nhân dân
Hệ thống các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cũng luôn chú trọng đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư y tế cho người dân

Để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người dân, hệ thống các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cũng luôn chú trọng đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư y tế cho người dân. Bên cạnh các cơ sở y tế công lập, hệ thống y tế tư nhân cũng có nhiều nỗ lực đảm bảo cho người dân được hưởng đầy đủ các quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, từ đó góp phần khuyến khích người dân duy trì tham gia bảo hiểm y tế một cách lâu dài.

Bác sĩ Nguyễn Huy Sơn, Giám đốc Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Trung tâm, TP Thái Nguyên cho biết: "Việc thông tuyến bảo hiểm y tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh khi đi khám, chữa bệnh. Chúng tôi đã tiến hành khám cả thứ 7, chủ nhật đối với những người có thẻ bảo hiểm y tế, đối với những trường hợp khó khăn chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ họ về việc khám, chữa bệnh."