Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra Bầu cử tại huyện Đại Từ
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ.

Qua kiểm tra thực tế điểm bỏ phiếu xóm 8 xã Hà Thượng; khu vực bỏ phiếu số 9; số 5 xã Yên Lãng. Đến thời điểm này công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được các đơn vị triển khai tích cực đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Hiện nay các xóm, xã đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Tại các khu vực bỏ phiếu, điểm bỏ phiếu, công tác trang trí khánh tiết chuẩn bị cơ sở vật chất, hòm phiếu, băng zôn, khẩu hiệu, các nội qui, qui định lối ra, vào cơ bản đã xong.

Tại huyện Đại từ, lãnh đạo huyện đã báo cáo nhanh với đoàn công tác, theo đó thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh thời gian qua huyện đã tích cực triển khai công tác bầu cử theo đúng quy trình và luật định với hiệu quả cao. Trong kỳ bầu cử này, trên địa bàn huyện có 249 điểm bỏ phiếu, với hơn 136.000 cử tri. Các vấn đề vướng mắc trong quá trình chuẩn bị bầu cử được chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định, đảm bảo đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện.

Kết thúc buổi kiểm tra đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Đại Từ. Yêu cầu từ nay đến ngày bầu cử cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, giám sát tại các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu, chủ động có phương án và kịch bản đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử, khu vực bỏ phiếu và tình hình diễn biến mưa, lũ bất thường có thể xảy ra.