Điểm tựa cho nông dân phát triển kinh tế
Thị xã Phổ Yên có gần 80 hợp tác xã và tổ hợp tác, thu hút trên 5.000 thành viên và người lao động

Năm 2017, chị Đinh Thị Thu cùng một số bà con nông dân ở xã Đông Cao thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đông Cao với mục tiêu liên kết phát triển sản xuất hàng hóa, bao tiêu sản phẩm. Từ 9 thành viên ban đầu, đến nay HTX đã thu hút trên 40 thành viên tham gia trồng trên gần 7ha các loại rau an toàn. Thu nhập bình quân của các xã viên đạt trung bình từ 6 đến 7 triệu/người/tháng.

Chị Đinh Thị Thu, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đông Cao cho biết:“Người tiêu dùng bây giờ thích rau là hoàn toàn phải sạch. Cho nên bây giờ chúng tôi thành lập hợp tác xã để quảng bá thương hiệu đến các vùng lân cận”.

Nhờ sự vận động, tuyên truyền của địa phương trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, năm 2020, anh Dương Đức Hiển đã mạnh dạn đầu tư thành lập tổ hợp tác hoa Trường Thịnh, xã Nam Tiến với 4 thành viên. Với đặc điểm cho thu hoạch quanh năm, trung bình mỗi xã viên thu về từ 7 đến 10 triệu đồng/tháng.

Anh Dương Đức Hiển chia sẻ: “Chúng tôi vào tổ hợp tác xã này cũng được phòng Kinh tế hỗ trợ về nhà lưới và kỹ thuật. Thời gian tới, chúng tôi muốn kết nạp thêm thành viên. Mong được các cấp tiếp tục hỗ trợ”.

Điểm tựa cho nông dân phát triển kinh tế
Giai đoạn 2016-2020, TX Phổ Yên hỗ trợ hơn 2,3 tỷ đồng cho một số hợp tác xã ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất.

Hiện nay, thị xã Phổ Yên có gần 80 hợp tác xã và tổ hợp tác, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, thu hút trên 5.000 thành viên và người lao động. Hàng năm, bà con nông dân đều được tham gia các lớp tập huấn nâng cao công tác quản trị, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.

Giai đoạn 2016-2020, Phổ Yên cũng đã hỗ trợ hơn 2,3 tỷ đồng cho một số hợp tác xã ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất; đồng thời hỗ trợ xây dựng, phát triển, quảng bá thương hiệu, thúc đẩy những chính sách hỗ trợ để các hợp tác xã nâng cao vị thế là điều mà ngành nông nghiệp thị xã đã và đang tiếp tục hướng tới.

Ông Dương Văn Hiến, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Phổ Yên khẳng định: “Nguồn lao động để đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế, quỹ đất dành cho nông nghiệp còn manh mún. Chính vì vậy, để tập hợp người dân cùng phát triển một loại sản phẩm thì cần phát triển mô hình hợp tác và tổ hợp tác”.

Để phát huy hiệu quả vai trò của kinh tế tập thể, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, mỗi hợp tác xã và tổ hợp tác cần chủ động đổi mới, nắm bắt xu thế thị trường để có định hướng sản xuất phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực cho mỗi thành viên./.