Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2017 diễn ra sáng 4/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đề nghị ngành Tổ chức Xây dựng Đảng phải chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; về tổ chức, cán bộ; về phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc. Đồng thời, chọn công tác đánh giá cán bộ làm khâu đột phá để triển khai trong năm 2017.

danh gia can bo con tinh trang ne nang ngai va cham benh thanh tich

Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2017

Tại hội nghị, các đại biểu chỉ rõ, một trong những kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 là đã tham mưu xây dựng Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, với quan điểm kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và cấp bách; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, nhìn nhận những hạn chế, yếu kém của ngành trong năm qua, các đại biểu cho rằng vẫn chưa khắc phục được tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Đáng chú ý, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, cấp trên “sợ” cấp dưới trước thời điểm lấy phiếu tín nhiệm hoặc đánh giá cán bộ cuối năm; còn tình trạng cấp dưới chưa thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Tình trạng cấp trên sợ cấp dưới khi lấy phiếu tín nhiệm là câu hỏi phải chọn cách trả lời thỏa đáng bằng cơ chế chúng ta lãnh đạo hiện nay.

Bí thư Hà Giang cho rằng, nên làm rõ hơn việc lấy phiếu biểu quyết đánh giá cấp ủy hàng năm. Để giải quyết tình trạng “cấp trên sợ cấp dưới”, Bí thư Hà Giang đề nghị với những cán bộ trong diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thì Ban Thường vụ bỏ phiếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy viên. Nơi cấp ủy viên sinh hoạt, công tác thì việc đánh giá, bỏ phiếu chủ yếu tập trung vào tác phong làm việc. Tức là việc đánh giá con người phải do cấp ủy cấp trên.

Các đại biểu cũng chỉ rõ phong cách, lề lối làm việc cần điều chỉnh để khắc phục những tiêu cực, hạn chế yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Phải nhạy bén về chính trị; phương pháp phải đúng, hành động phải quyết liệt; phải thực sự đổi mới, sáng tạo và coi đây là động lực quan trọng trong công tác và tổ chức thực hiện. Phải tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, coi trọng và bám sát thực tiễn; tăng cường kiểm tra, giám sát, thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm.

Đồng thời, biết phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, coi trọng vai trò của nhân dân, cơ quan thông tấn báo chí trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang hoan nghênh việc Nghị quyết Trung ương 4 đưa ra chế tài, quy định rất cần thiết nhằm giải quyết cán bộ có sai phạm, tạo điều kiện cho người đứng đầu trong vấn đề xử lý cán bộ nhanh gọn và người đứng đầu chịu trách nhiệm trước vấn đề này. Qua đó, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý vi phạm kịp thời, tạo niềm tin trong nhân dân.

danh gia can bo con tinh trang ne nang ngai va cham benh thanh tich

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, nhận định: năm 2017, nhiệm vụ của ngành Tổ chức xây dựng Đảng rất nặng nề. Toàn ngành phải chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; về tổ chức, cán bộ; về phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đề nghị chọn công tác đánh giá cán bộ làm khâu đột phá để triển khai trong năm 2017. Bởi thực tế hiện nay, có nhiều nơi 100% cá nhân được đánh giá là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng tập thể của những cá nhân ấy chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình, thậm chí không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, mấu chốt của vấn đề chính là ở khâu đánh giá cán bộ còn có tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, bệnh thành tích... Nếu làm tốt công tác đánh giá cán bộ thì sẽ khắc phục được sự bất hợp lý giữa đánh giá cán bộ, xếp loại cá nhân với đánh giá tập thể.

danh gia can bo con tinh trang ne nang ngai va cham benh thanh tich

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, nhấn mạnh: trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cũng cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân kiên trì giữ vững sự lãnh đạo của Đảng. Quan tâm xây dựng Đảng phải vững mạnh về tư tưởng chính trị; Tiếp tục tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để thực hiện 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhất là vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và phát huy vai trò của nhân dân, báo chí trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, đề cao kỷ cương, kỷ luật, minh bạch hóa các thủ tục trong công tác cán bộ./.