ky hop thu 10 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii giai trinh nhieu noi dung duoc dai bieu va cu tri quan tam
Toàn cảnh kỳ họp

Theo báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ ngày 10/12, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, tại phiên thảo luận tại tổ, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII, đã có 68 lượt ý kiến của các đại biểu HĐND và đại biểu khách mời tham gia phát biểu về các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Cơ bản các đại biểu đều đánh giá cao sự chuẩn bị của các cơ quan chức năng và chất lượng của các văn bản; nhiều ý kiến đã tập trung phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế và thảo luận làm rõ về các vấn đề, nội dung trong các văn bản. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại phiên thảo luận tổ, thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp thành 8 nhóm vấn đề với 11 nội dung để đề nghị UBND tỉnh và các thành viên giải trình, làm rõ. Trong đó, đáng chú ý là nội dung đề nghị phân tích điều kiện và giải pháp để phục hồi mức tăng trưởng cao trở lại trong những năm tới.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo các Sở: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…đã giải trình về một số vấn đề như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) từ năm 2017 đến nay có xu hướng giảm dần với tốc độ giảm tương đối cao; phân tích, đánh giá cơ sở tính toán một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 dự kiến giảm so với năm 2019; giải quyết những vướng mắc về thủ tục đầu tư đối với các dự án ngoài ngân sách đầu tư xây dựng các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh; dự kiến dự toán thu ngân sách năm 2020 của tỉnh tăng 3,7% so với ước thực hiện năm 2019; việc bố trí kinh phí hỗ trợ đối với các xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; phương án cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ các hộ chăn nuôi tiêu hủy lợn do bệnh dịch tả lợn châu Phi; ưu tiên bố trí nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2019 - 2025; tính toán, bố trí nguồn vốn, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để xây dựng các thiết chế thể thao, công trình phục vụ một số môn thi đấu tại SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức năm 2021…

Các nội dung còn lại, liên quan đến việc hoàn thành chỉ tiêu 8% học sinh người dân tộc thiểu số được học ở các trường phổ thông dân tộc nội trú; hiệu quả công tác cải cách hành chính; đề xuất xây dựng Trụ sở làm việc của một số ngành ở cấp xã và một số vấn đề liên quan được UBND tỉnh trả lời bằng văn bản.

Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua 24 dự thảo nghị quyết và tiến hành bế mạc kỳ họp./.