xay dung dang xay dung he thong chinh tri trong sach vung manh da ps
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa XVII đã xây dựng và tập trung triển khai thực hiện 6 Đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, có ý nghĩa xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ.

“Hạt nhân cơ sở mạnh thì tổ chức mạnh, chi bộ mạnh thì Đảng bộ mạnh; xã, phường, cơ quan, đơn vị vững mạnh thì thành phố mới vững mạnh” - Đó không chỉ là quan điểm nhất quán, mà còn là phương châm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và củng cố các tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ TP Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2015-2020.

xay dung dang xay dung he thong chinh tri trong sach vung manh da ps
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên trao đổi với phóng viên

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên cho biết: "Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố đã chú trọng tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thái Nguyên luôn đoàn kết, thống nhất và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP Thái Nguyên trong giai đoạn 2016-2020".

Từ quan điểm, chủ trương chung, 6 Đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thái Nguyên và cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tập trung triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ. Trong đó, sau 5 năm thực hiện Đề án số 06 về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, được đánh giá là một trong những đề án được triển khai rất hiệu quả. Tính riêng về số tổ chức Đảng, trước khi triển khai đề án, Đảng bộ thành phố có 23 chi, đảng bộ trong doanh nghiệp với trên 350 đảng viên. Đến nay, sau khi chỉ đạo thành lập mới 7 chi bộ doanh nghiệp tư nhân và tiếp nhận các tổ chức Đảng từ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, trên địa bàn thành phố có 71 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có tổ chức Đảng, với tổng số trên 1.900 đảng viên. Với nhiều giải pháp phù hợp, sát với điều kiện thực tiễn, vai trò của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngày càng được khẳng định, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đồng chí Phạm Thái Sơn, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Xi măng Cao Ngạn cho hay: "Chúng tôi đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng luôn được duy trì và phát huy trên mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp, không chỉ nhất thể hóa vị trí của người đứng đầu, mà còn nhất thể hóa bộ máy lãnh đạo điều hành doanh nghiệp với Ban Chấp hành Đảng bộ công ty. Từ đó, các chỉ thị, nghị quyết, những chủ trương, chính sách của Đảng khi được triển khai tại doanh nghiệp đảm bảo vai trò lãnh đạo nhất quán, thông suốt của Đảng".

100% các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố thực hiện tốt Quy chế tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân cũng là minh chứng điển hình cho thấy hiệu quả từ triển khai thực hiện Đề án số 05 về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở và Đề án số 07 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thái Nguyên trong nhiệm kỳ qua. Nếu như năm 2016, mới chỉ có hơn 40% phường, xã của thành phố tổ chức được hội nghị đối thoại, thì từ năm 2017 đến nay, 100% phường, xã đã tổ chức được hội nghị đối thoại; nhiều hội nghị đối thoại chuyên đề cũng được tổ chức nhằm chủ động nắm bắt và giải quyết triệt để các ý kiến, kiến nghị, phản ánh chính đáng của người dân. Ông Nguyễn Văn Bền, Tổ 9, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên chia sẻ: "Được đối thoại trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố, chúng tôi rất phấn khởi, nhân dân rất mong muốn tham gia, góp ý tại những hội nghị đối thoại, tiếp xúc".

Không chỉ tập trung thực hiện 6 đề án có tính xuyên suốt của cả nhiệm kỳ, các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong từng giai đoạn cũng được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng, bám sát nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Trong đó, đáng chú ý là Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Đề án số 09 và Kế hoạch số 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Sau hơn 3 năm triển khai, đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các xóm, tổ dân phố không đủ tiêu chuẩn theo quy định, hàng năm, thực hiện nghiêm việc tinh giản 2,5% cán bộ biên chế; nhất thể hóa một số chức danh và cơ cấu lại tổ chức bộ máy của các cơ quan, phòng, ban, đơn vị; đồng thời, đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Đức Lượng, Bí thư chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Xây dựng TP Thái Nguyên thông tin: "Chúng tôi đã rà soát, hoàn thiện cơ cấu, bộ máy tổ chức trong đơn vị theo hướng tinh gọn, sắp xếp, bố trí lại vị trí việc làm hợp lý; đồng thời, đổi mới phương thức quản lý, tăng cường khai thác các nguồn thu, tiết kiệm các khoản chi. Đến nay, đơn vị chúng tôi vẫn luôn đảm bảo hiệu quả hoạt động, tự chủ tài chính".

Lựa chọn đúng và trúng các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã thực sự mang lại nhiều kết quả ấn tượng, góp phần đưa thành phố có bước phát triển vượt bậc, đạt nhiều thành tựu quan trọng và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đây cũng là nền tảng vững chắc để Đảng bộ TP Thái Nguyên tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển chung của địa phương trong nhiệm kỳ mới./.