ngay lam viec thu 2 ky hop thu 10 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii
Các đại biểu thảo luận tại tổ về nội dung các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết được trình tại Kỳ họp

Đa số ý kiến của đại biểu cho rằng, UBND tỉnh đã đánh giá một cách nghiêm túc, toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời kiểm điểm sâu sắc về những mặt bất cập, hạn chế trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019. Đây là nền tảng quan trọng thúc đẩy sự phát triển chung icủa tỉnh trong năm 2020 và góp phần để tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiều ý kiến cũng chỉ ra và đề nghị làm rõ một số tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực; đồng thời đề xuất một số giải pháp để tạo điều kiện cho các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 một cách đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, khả năng tự cân đối thu – chi ngân sách được tập trung thảo luận. Theo số liệu của Cục Thống kê, dự ước năm 2019, thu ngân sách trong cân đối trên địa bàn đạt 15.000 tỷ đồng, tuy nhiên theo đánh giá có khả năng xảy ra hụt thu nếu không có giải pháp quyết liệt. Thêm vào đó, một số ý kiến cũng đề nghị UBND tỉnh cần đánh giá mức độ tương xứng giữa tốc độ tăng thu ngân sách với tốc độ tăng trưởng kinh tế; làm rõ khả năng đạt chỉ tiêu tỷ lệ tăng thu ngân sách của cả nhiệm kỳ là 16% và khả năng tự cân đối thu – chi theo mục tiêu đề ra.

Liên quan đến chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế, các ý kiến cho rằng, những năm qua, Thái Nguyên đã có sự phát triển nhanh, tuy nhiên, việc duy trì tăng trưởng ổn định lại là vấn đề đặt ra.

Đối với vấn đề đầu tư công, một số ý kiến đánh giá cao đợt giám sát vừa qua của Thường trực HĐND tỉnh về nội dung này. Sau giám sát, nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập liên quan đến việc thực hiện kế hoạch đầu tư công đã được chỉ ra, như: vấn đề 3 địa phương cấp huyện chưa xây dựng được kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; những vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công,…

Đánh giá cao kết quả thu hút đầu tư trong năm 2019, đặc biệt là nỗ lực, quyết tâm của các cấp, ngành, địa phương trong hiện thực hóa các dự án được ký kết tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư, tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, cần quan tâm tới đầu tư đồng bộ hạ tầng các Khu, Cụm Công nghiệp và quan tâm hơn nữa tới thu hút đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, du lịch. Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh, tỉnh đã thu hồi trên 200 dự án đầu tư kém hiệu quả, tuy nhiên, giải pháp sau thu hồi là gì? Bên cạnh đó, vấn đề đảm bảo môi trường trong thu hút đầu tư cũng là vấn đề được các đại biểu quan tâm.

Thảo luận về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhiều đại biểu cho rằng, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu giá trị tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng cần đánh giá tính phù hợp trong thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 47 của HĐND tỉnh, bởi hiện nay, nhiều địa phương chưa được hỗ trợ tối thiểu theo Nghị quyết; đồng thời có cơ chế hỗ trợ đặc thù trong xây dựng nông thôn mới đối với từng khu vực nông thôn.

Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, đặc biệt là thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao cũng cần được quan tâm. Thêm vào đó, một số ý kiến cũng đề nghị làm rõ căn cứ UBND tỉnh đưa ra một số chỉ tiêu về nông nghiệp trong năm 2020 thấp hơn năm 2019.

Dù trong năm 2019, toàn tỉnh đã dành trên 260 tỷ đồng nhằm khắc phục thiệt hại từ bệnh dịch tả lợn Châu Phi, tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng đề nghị cần có giải pháp cụ thể hơn, nhằm hỗ trợ đối với trang trại, gia trại, hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, đồng thời dành nguồn vốn thỏa đáng nhằm hoàn thành chỉ tiêu về chăn nuôi.

Đối với vấn đề tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nhiều ý kiến cho rằng, tỉnh cần xem xét cụ thể từng phương án tinh gọn, tránh giảm cơ học về lượng, nhưng không nâng cao được chất lượng. Bên cạnh đó, cần có cơ chế hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất để thực hiện chính quy hóa công an cấp xã. Đặc biệt, cần có giải pháp căn cơ hơn đối với hệ thống cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn, tránh lãng phí về cơ sở vật chất và nguồn lực con người.

Cũng trong phần thảo luận về Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020, các đại biểu đồng thuận cao với báo cáo của UBND tỉnh về lĩnh vực an ninh trật tự, góp phần vào kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị UBND tỉnh rà soát lại các chỉ tiêu mà Nghị quyết nhiệm kỳ đã đề ra; đồng thời bổ sung, làm rõ các số liệu liên quan, có so sánh, phân tích và dự ước kết quả, tiến độ thực hiện cả nhiệm kỳ. Đối với các chỉ tiêu chưa đạt theo tiến độ, cần bổ sung giải pháp cụ thể vào dự thảo Nghị quyết để làm căn cứ cho các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Ngày 11/12, kỳ họp bước sang ngày làm việc thứ 3 cũng là ngày làm việc cuối cùng, sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri gửi tới kỳ họp, đồng thời thông qua các dự thảo Nghị quyết và bế mạc Kỳ họp. Nội dung Ngày làm việc sẽ được Đài PT-TH Thái Nguyên thông tin trên Trang thông tin điện tử tại địa chỉ: Thainguyentv.vn; truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài, bắt đầu từ 7h30 ngày 11/12./.