Đảm bảo đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện nhiều giải pháp tại chỗ nhằm đảm bảo đầy đủ nguồn cung thuốc, vật tư y tế cho người dân.

Với số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị mỗi ngày rất đông, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tích cực chủ động thực hiện nhiều giải pháp tại chỗ nhằm đảm bảo đầy đủ nguồn cung thuốc, vật tư y tế, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh của người dân.

Ông Trần Minh Chu - Huyện Định Hóa cho biết: "Tôi hàng tháng đến lấy thuốc bảo hiểm, thuốc trị bệnh được cấp đầy đủ".

TS. Lê Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết: "Ngay từ đầu năm chúng tôi đã có chỉ đạo về công tác đấu thầu thuốc, hó chất sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ chuyên môn là thiện hiện thường quy. Chúng tôi cũng bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế trên tinh thần công khai, minh bạch các thông tin, tạo cơ hội cho các nhà thầu tham đấu thầu tại bệnh viện".

Đảm bảo đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân

Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh khác trên địa bàn cũng đã và đang chủ động khắc phục những khó khăn chung trong việc gián đoạn nguồn cung thuốc, vật tư y tế. Để đạt được những thành công đó, ngành y tế Thái Nguyên đã quyết liệt vào cuộc, chỉ đạo và đưa ra nhiều giải pháp cụ thể.

Ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên cho biết: "Chúng tôi đã chỉ đạo, cử bác sĩ chuyên môn tham gia trong đấu thầu để ngay từ bước đầu tiên xây dựng kế hoạch sát nhất, tốt nhất và đúng danh mục nhất và thực hiện theo đúng quy trình".

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế đang diễn ra tại nhiều địa phương trên toàn quốc, nguyên nhân được xác định là những vướng mắc trong thủ tục đấu thầu. Với sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của ngành y tế, cùng sự chủ động của các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đã và đang kiểm soát tốt, không để tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm và vật tư y tế xảy ra trên địa bàn tỉnh./.