Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX diễn ra an toàn tuyệt đối
Công an tỉnh triển khai kế hoạch, các phương án, biện pháp, huy động nhiều lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự, tấn công trấn áp tội phạm thời gian trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội

Xác định Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là sự kiện chính trị hết sức quan trọng, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án, biện pháp, huy động nhiều lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự, tấn công trấn áp tội phạm thời gian trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội, quyết tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội.

Trên cơ sở đảm bảo 100% quân số sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, trong những ngày diễn ra Đại hội, lực lượng Công an đã triển khai, thực hiện hiệu quả phương án đảm bảo an ninh, trật tự theo lĩnh vực được phân công, nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên các tuyến giao thông, tại khu dân cư, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu và địa điểm tổ chức các hoạt động của Đại hội 24/24 giờ.

Đại tá Nguyễn Văn Thực, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Công tác bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, lực lượng Công an đã bảo vệ an toàn tuyệt đối, không để xảy ra các vụ việc lớn liên quan ảnh hưởng đến Đại hội".

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX diễn ra an toàn tuyệt đối
Lực lượng Công an kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào, phân luồng giao thông tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh

Tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh, nơi tổ chức Đại hội, lực lượng Công an đã kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào, phân luồng giao thông, chuẩn bị các phương án phòng chống cháy nổ, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng các nội dung, chương trình Đại hội, để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX diễn ra thành công tốt đẹp./.