e magazine
[Photo] Phóng viên báo chí tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

13/10/2020 17:32

TNTV - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Góp phần vào kết quả đó, có đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Một số hình ảnh tác nghiệp của phóng viên báo chí tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Phóng viên báo chí tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXTrong 3 ngày diễn ra Đại hội, tỉnh Thái Nguyên đón khoảng 150 phóng viên từ 30 cơ quan báo chí trung ương và địa phương đến đưa tin

Phóng viên báo chí tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí
Phóng viên báo chí tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Đài PT-TH Thái Nguyên thực hiện truyền hình trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc Đại hội
Phóng viên báo chí tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Phóng viên Đài PT-TH Thái Nguyên tác nghiệp trong Hội trường
Phóng viên báo chí tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Phóng viên Đài PT-TH Thái Nguyên tác nghiệp ngoài Hội trường
Phóng viên báo chí tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Đài PT-TH Thái Nguyên cũng thực hiện phát thanh trực tiếp và online trực tuyến ở địa chỉ Thainguyentv.vn
Phóng viên báo chí tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Phóng viên báo chí tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Đội ngũ kỹ thuật viên Đài PT-TH Thái Nguyên thực hiện truyền tín hiệu trên xe màu
Phóng viên báo chí tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX