dai phat thanh truyen hinh thai nguyen hoi nghi can bo cong chuc vien chuc nam 2017
Nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận khen thưởng của Công đoàn viên chức tỉnh.
Ảnh: Lăng Khoa

Đài PT-TH Thái Nguyên hiện có trên 220 cán bộ, công chức, viên chức - đoàn viên công đoàn. Năm 2016 Đài đã chú trọng thực hiện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tạo điều kiện để cán bộ công chức, người lao động toàn cơ quan phát huy quyền làm chủ và trí tuệ tập thể xây dựng cơ quan vững mạnh.

Năm 2016 công tác tuyên truyền của Đài ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng, thông tin đa dạng. Trong năm đã sản xuất 58.000 tin bài trên trang Thông tin Điện tử, xuất bản 4.000 cuốn Tạp chí, sản xuất trên 2.600 chương trình Thời sự tổng hợp và chuyên đề trên sóng Phát thanh; hàng nghìn tin, bài, phản ánh, phóng sự truyền hình. Thực hiện tốt việc triển khai và phát động các phong trào thi đua Nghị quyết đại hội công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV đề ra.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị về công tác tuyên truyền ngày càng có chiều sâu, chất lượng cao về nội dung, hấp dẫn về hình thức ở 4 loại hình báo chí; với thông tin đa dạng, đầy đủ các lĩnh vực của tỉnh, trong nước và thế giới; đã đáp ứng được nhu cầu của khán, thính, độc giả ở mọi miền tổ quốc; đặc biệt đã quảng bá được hình ảnh của tỉnh Thái Nguyên, đất nước Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Năm 2017 Đài PT-TH Thái Nguyên tiếp tục chú trọng vào việc nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, công nhân viên chức người lao động; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận khen thưởng của Công đoàn viên chức tỉnh Thái Nguyên và công đoàn Đài PT-TH Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2016. Đài PT-TH Thái Nguyên cũng tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải trong cuộc thi sáng tạo ý tưởng truyền hình năm 2017 do Đài tổ chức.