CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÀ LỜI HỨA TRƯỚC CỬ TRI
Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.

Các điểm cầu trực tuyến kết nối giữa ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và cử tri tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh được tổ chức giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Cùng lúc, những cử tri ở cấp xã, cấp xóm đã được theo dõi đầy đủ và trọn vẹn chương trình hành động của các ứng cử viên.

Cử tri Nguyễn Văn Sơn - xã Ký Phú, huyện Đại Từ chia sẻ: "Chúng tôi thấy chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội rất sát với thực tế đời sống nhân dân, việc tiếp xúc cử tri trực tuyến cũng giúp chúng tôi có điều kiện nắm bắt chương trình hành động của các ứng cử viên cụ thể hơn".

Lời hứa trước cử tri chính là những cam kết đầy tâm huyết và trách nhiệm của các ứng cử viên khi tham gia vào cuộc bầu cử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này. Những chương trình hành động đúng và trúng, sát với mối quan tâm chính đáng của nhân dân đã nhận được sự ủng hộ của cử tri.

Cử tri Lý Văn Bằng - Xã Bình Sơn, TP Sông Công đề nghị: "Trên cơ sở chương trình hành động của mình, chúng tôi mong muốn các ứng cử viên sẽ thường xuyên lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng để giải quyết, sau khi giải quyết xong cần thông tin lại với cử tri".

Cử tri Lưu Minh Tiến ở TP Sông Công cho rằng: "Mọi người đều nắm được chương trình hành động của mỗi ứng cử viên, từ đó mỗi cử trị đều có niềm tin vào các ứng cử viên và cảm thấy vững tin khi cầm lá phiếu đi bầu cử".

Ngày 23/5, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là những người sẽ thực hiện việc thể chế hóa đường lối của Đảng với mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cũng như thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tại mỗi địa phương. Cùng với sự sáng suốt, trách nhiệm của cử tri, nhiều kỳ vọng được đặt ra đối với các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Cử trị Nguyễn Trường Kháng - Phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên mong muốn: "Chúng tôi hy vọng tất cả đại biểu mà chúng tôi bầu ra trong ngày 23/5 này hãy lao động thật nghiêm túc, hãy hoàn thiện chương trình hành động của mình, hãy xứng đáng với niềm tin tưởng, sự chọn lựa của chúng tôi để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp"

Chương trình hành động được coi là định hướng hoạt động trong suốt thời gian làm đại biểu sau này của ứng viên nếu được bầu chọn. Trong cuộc bầu cử ngày 23/5 tới đâu, cử tri cả nước đã bầu chọn ra những thế hệ đại biểu có đức, có tài, xứng đáng thay mặt nhân dân,thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan của Nhà nước, Chính phủ, và Quốc hội. Cùng với tài năng, phẩm chất, bản lĩnh và trí tuệ, các cử tri cho rằng người đại diện nhân dân phải giữ được niềm tin bằng cách tôn trọng lời hứa của chính mình.