Bước đột phá về cải cách thủ tục hành chính tại thị xã Phổ Yên
Thị xã Phổ Yên đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025

Là thị xã công nghiệp của tỉnh, những năm qua, thị xã Phổ Yên đã quan tâm, triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, từ đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Hiện nay, thị xã Phổ Yên có 48 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và 6 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã. Trong 5 năm qua, thị xã đã cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết của 2 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trong lĩnh vực tư pháp, Lao động - thương binh và xã hội.

Để có được kết quả trên, hằng năm, thị xã đã yêu cầu các phòng, ban, ngành chức năng thực hiện rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phạm vi quản lý của ngành nhằm kịp thời phát hiện, hủy bỏ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Bà Trịnh Thị Loan, Văn phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị xã Phổ Yên cho biết: “Chúng tôi được cơ quan giao cho nhiệm vụ tiếp dân tại bộ phận một cửa. Tất cả các cán bộ ở đây phải thường xuyên nghiên cứu văn bản hướng dẫn mới để hướng dẫn công dân đầy đủ, tạo điều kiện cho công dân làm nhanh nhất thủ tục hành chính. Trong suốt thời gian tôi làm việc ở đây, anh em làm việc đều rất nhiệt tình làm việc, nhận rõ trách nhiệm, vai trò của mình. Người dân đều hài lòng khi đến đây”.

Chị Hoàng Thị Thu Quyên, xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên nhận xét: “Trước kia làm thủ tục đất đai khá rườm rà, phức tạp. Giờ tôi đi làm thủ tục này thấy ở một cửa nhân viên hướng dẫn nhiệt tình, thủ tục nhanh gọn hơn trước kia rất là nhiều. Chính vì vậy mà giờ mình không ngại khi phải đi làm các thủ tục hành chính nữa”.

Bước đột phá về cải cách thủ tục hành chính tại thị xã Phổ Yên
Thị xã Phổ Yên đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính

Một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của thị xã Phổ Yên đó là triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính. Tính đến hết năm 2019, thị xã đã đầu tư trên 6 tỷ đồng lắp đặt cơ vật chất phục vụ cho việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

“Hiện đại, tiện ích, cán bộ công chức nhiệt tình, hướng dẫn cụ thể, trả kết quả đúng hẹn” là đánh giá của nhiều người dân cũng như tổ chức, doanh nghiệp khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại văn phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị xã Phổ Yên.

Việc nâng cao cải cách hành chính của thị xã đã góp phần giúp địa phương phát triển kinh tế, xã hội, trở thành đô thị loại III và tiếp tục trên đà phát triển để trở thành đô thị loại I. Thị xã Phổ Yên đang và sẽ vững bước trên con đường hội nhập và phát triển, hướng tới mục tiêu sớm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025, xứng tầm là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên và cả nước.