Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người từ tỉnh Bắc Giang vào tỉnh Thái Nguyên
Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người từ tỉnh Bắc Giang vào tỉnh Thái Nguyên