Xử lý nghiêm cơ sở tự xưng là thần y chữa bách bệnh
Ngay sau khi có phản ánh, Sở Y tế cùng các ngành chức năng liên quan đã kiểm tra, xác minh cơ sở nêu trong phản ánh và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt theo quy định.

Theo đó, ngay sau khi có phản ánh nêu trên, Sở Y tế cùng các ngành chức năng liên quan đã quyết liệt vào cuộc kiểm tra, xác minh cơ sở nêu trong phản ánh và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt theo quy định; đồng thời, yêu cầu cơ sở viết cam kết không tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, Sở Y tế đề nghị các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở này và rà soát các nội dung quảng cáo vượt phạm vi cho phép./.