Xét nghiệm Sars- CoV-2 định kỳ cho người lao động
Thái Nguyên sẽ thực hiện xét nghiệm định kỳ 2 lần/tuần cho tối thiểu 5-10% người lao động có nguy cơ cao

Theo đó, toàn tỉnh sẽ thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ. Đồng thời thực hiện xét nghiệm định kỳ 2 lần/tuần cho tối thiểu 5-10% người lao động có nguy cơ cao; xét nghiệm 2 lần/tuần cho toàn bộ người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho các cơ sở sản xuất kinh doanh như: cung cấp suất ăn, thực phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ, vệ sinh.

Tỉnh cũng chỉ đạo không thực hiện xét nghiệm đối với người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin (khi liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng phối hợp với các cơ sở sản xuất kinh doanh tuyên truyền và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đúng quy định.