dang bo cong an tinh xay dung dang trong sach vung manh lanh dao thuc hien thang loi nhiem vu bao dam an ninh trat tu tren dia ban da ps
Đảng ủy Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất, nêu cao vai trò, trách nhiệm, cải tiến, đổi mới phương thức làm việc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của cấp ủy

Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong không khí cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng chung sức thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, cũng là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lựa chọn những nhân tố mới, đủ đức, đủ tài, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin tưởng, giao phó. Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVII đã đề ra; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác công an; chủ động nắm tình hình, phát hiện, xử lý và tham mưu giải quyết những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Công tác phòng, chống tội phạm hàng năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng cao".

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất, nêu cao vai trò, trách nhiệm, cải tiến, đổi mới phương thức làm việc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của cấp ủy. Trước hết là tập trung thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ. Kịp thời triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến các chi, đảng bộ và toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ. Đảng bộ Công an tỉnh gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Thượng tá Hoàng Văn Phú, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Thái Nguyên cho hay: "Phòng Công tác đảng và công tác chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo phát động nhiều đợt thi đua phù hợp với từng giai đoạn cụ thể, trong đó trọng tâm là thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn cùa đất nước, của tỉnh, của lực lượng công an nhân dân. Các khối thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để triển khai phát động phong trào với các chỉ tiêu cụ thể, có sơ kết, tổng kết đánh giá các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra".

Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thông qua việc kiểm điểm “tự phê bình và phê bình” hằng năm; đã chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lực lượng Công an.

Cùng với việc củng cố, tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 214 đảng viên mới; công nhận 182 đảng viên chính thức, chuyển sinh hoạt đảng cho hàng nghìn lượt đảng viên; tổ chức 10 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 552 quần chúng ưu tú và đảng viên mới.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ công an về công tác tổ chức cán bộ theo phương châm: Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo triển khai, rà soát và kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương, giảm 9 đơn vị cấp phòng, 38 đơn vị cấp đội; điều động, tăng cường bổ sung trên 1 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cho Công an cấp huyện; hoàn thành Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 146/146 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo đúng tiến độ đề ra. Thượng tá Phan Văn Bé, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên: "Chúng tôi đã tập trung cải tiến lề lối làm việc, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực công tác để tiết kiệm biên chế; đồng thời, làm tốt chức năng của lực lượng công an nhân dân, góp phần nâng cao năng lực phục vụ nhân dân. Trong triển khai đối với công an chính quy đảm nhiệm các chức năng công an xã, chúng tôi tăng cường hoạt động của các đơn vị nghiệp vụ để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ lực lượng công an xã chính quy nhanh chóng nắm bắt các nhiệm vụ đặt ra".

Với sự quan tâm xây dựng lực lượng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, đội ngũ đảng viên, cán bộ chiến sĩ được rèn luyện có bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, hoàn thành tốt công tác chuyên môn được giao.

Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm, phân tích, đánh giá tình hình; xây dựng, triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh, hoạt động của đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh thông tin, văn hóa tư tưởng, với phương châm giữ vững bên trong là chính. Tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh kinh tế, kịp thời tham mưu và giải quyết các vụ đình công, lãn công, gây mất an ninh trật tự xảy ra tại các doanh nghiệp, dự án, khu công nghiệp. Chủ động tham mưu, phối hợp các cơ quan, ban, ngành, địa phương bảo đảm an ninh xã hội, an ninh trong dân tộc, tôn giáo.

Để đấu tranh, ngăn chặn và kéo giảm tội phạm về trật tự an toàn xã hội, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, đẩy mạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, đặc biệt là các nhóm tội phạm nguy hiểm, manh động. Từ năm 2017 đến năm 2019, tội phạm liên tục giảm; tỷ lệ khám phá án chung đạt gần 85% (vượt 4,83% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Lực lượng Công an đã tích cực phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tội phạm kinh tế, tham nhũng, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm như tài chính, ngân hàng, quản lý tài sản nhà nước; chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn nhiều vụ vi phạm pháp luật về môi trường, kiến nghị với các ngành chức năng khắc phục những sơ hở, thiếu sót.

Trước diễn biến còn phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an tỉnh thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa và kiểm soát ma túy, liên tục mở các đợt tấn công, truy quét, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy vào địa phương. Đã phát hiện, bắt giữ trên 2.500 vụ, gần 3.000 đối tượng phạm các tội về ma tuý, thu giữ số lượng ma túy tương đương 574 bánh hêrôin, hơn 31.000 gam ma túy tổng hợp.

Trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, Đảng ủy Công an tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng phục vụ tốt hơn yêu cầu chính đáng của nhân dân với nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Thường xuyên chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, mở nhiều đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn. Từ năm 2015 đến năm 2019, tai nạn giao thông liên tục giảm trên cả 3 tiêu chí. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao; kịp thời kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy.

Xác định vai trò quan trọng của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng tuyên truyền, phát động tại các địa bàn dân cư, khu công nghiệp, trường học gắn với thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự và thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cùng với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, lực lượng Công an đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, tình nghĩa, chung sức vì cộng đồng. Trong 5 năm, đã tổ chức trên 300 hoạt động tình nghĩa với số tiền trên 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, vất vả giúp đỡ nhân dân vượt qua thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, dịch bệnh, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Thái Nguyên trong lòng nhân dân. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp quyết liệt để vừa phòng, chống dịch bệnh vừa đảm bảo tốt an ninh, trật tự. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Công an Thái Nguyên luôn luôn làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công an Thái Nguyên là tập thể Đảng ủy có sức mạnh về lãnh đạo, chỉ đạo, nội bộ đoàn kết, thống nhất, có nhiều kết quả trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương".

Những thành tích mà Đảng bộ Công an toàn tỉnh đạt được trong 5 năm qua đã tạo nên những dấu ấn đậm nét cho một nhiệm kỳ thành công, là minh chứng khẳng định cho sự lãnh đạo tập trung, toàn diện của Đảng ủy Công an tỉnh với những chủ trương, quyết sách đúng đắn, sáng tạo.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công an tỉnh quyết tâm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên vững mạnh, toàn diện, góp phần tạo môi trường ổn định để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thái Nguyên và mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân./.