Triển khai đề tài nghiên cứu khoa học

Thái Nguyên có tiềm năng phát triển du lịch rất phong phú và đa dạng với trên 1000 di tích, lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh được đưa vào danh mục kiểm kê. Cùng nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút đông đảo du khách đến thăm quan và trải nghiệm. Để khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình dự án nhằm khai thác tiềm năng, huy động nguồn lực cho lĩnh vực này.

Tại chương trình đoàn công tác đã trình bày các nội dung, nhiệm vụ chính của các thành viên nhóm nghiên cứu đề tài và nội dung nhiệm vụ của Đề tài khoa học Nhà nước "Liên kết phát triển du lịch chiến khu Việt Bắc", đề tài được thực hiện trong thời gian 30 tháng, nhằm đưa ra những giải pháp, liên kết, phối hợp giữa các tỉnh để phát triển du lịch ở vùng chiến khu Việt Bắc nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng, trong đó gắn phát triển du lịch với 3 mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, Nông thôn mới, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo tồn các giá trị văn hoá nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá các sản phẩm du lịch địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học đối với tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là nhưng giải pháp để phát huy tiềm năng du lịch tại Thái Nguyên. Đồng chí mong muốn đề tài sớm được đưa vào ban hành đi vào thực tế, mang lại giá trị ứng dụng góp phần phát triển KT - XH tại địa phương.

Trước đó đoàn nghiên cứu đã làm việc với sở văn hóa thể thao và du lịch và các sở, ngành liên quan nhằm khảo sát, tiếp nhận thông tin liên quan đến phát triển du lịch của tỉnh, phục vụ cho nhiệm vụ nghiên cứu.