Khảo sát cung đường trekking khám phá, tìm hiểu về những cây chè cổ thụ
Núi Bóng, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ hiện có khoảng 30 cây chè cổ thụ.

Núi Bóng có đỉnh cao nhất là 851m so với mực nước biển. Nơi này có mốc phân chia địa giới 3 huyện: Sơn Dương (Tuyên Quang), huyện Định Hóa và Đại Từ (Thái Nguyên). Theo đoàn khảo sát và kinh nghiệm của người dân địa phương, khu vực này hiện có khoảng 30 cây chè cổ thụ. Tại độ cao 851m trung bình chu vi mỗi gốc cây chè khoảng 80cm, cao 20-25 m. Tại độ cao 740m, một số cây có chu vi gốc khoảng 90-100 cm, cao 20-25m và cá biệt có cây có chu vi trên 150cm, cao trên 30m. Tương truyền tại địa phương có lưu truyền nơi này còn có dấu tích của “Thành nhà Mạc”.

Việc phát hiện những cây chè cổ trên núi Bóng và khảo sát cung đường trekking sẽ mang lại nhiều thông tin có giá trị trong việc nghiên cứu, bảo tồn nhân giống cây chè cổ ở Thái Nguyên. Đồng thời, với sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn, địa điểm cây chè cổ trên núi Bóng trong tương lai gần rất có tiềm năng để hoàn thiện thành cung đường trekking, đóng góp thêm sản phẩm du lịch mới cho khu vực ở sườn đông dãy Tam Đảo và nâng tầm văn hoá Trà của Thái Nguyên trong không gian phát triển mới./.