[Photo] Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
Mở đầu Lễ giỗ Tổ Hùng Vương là nghi thức Lễ rước Quốc tổ Lạc Long Quân và Quốc mẫu Âu Cơ, gồm 18 đoàn rước với sự tham gia của gần 600 người.
[Photo] Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
Đoàn rước đi qua một số trục đường chính trên địa bàn thành phố trước khi tiến vào đình cử hành nghi lễ chính.
[Photo] Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
Đây là nét văn hóa độc đáo thể hiện sức mạnh đại đoàn kết trong tiến trình đấu tranh dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam.
[Photo] Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
Nổi bật là đoàn rước hóa thân 50 người con lên rừng và 50 người con xuống biển của các em học sinh Trường THCS Trưng Vương.
[Photo] Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
[Photo] Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
[Photo] Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
[Photo] Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
[Photo] Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
[Photo] Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
[Photo] Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
[Photo] Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
[Photo] Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
[Photo] Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
[Photo] Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
[Photo] Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
[Photo] Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
[Photo] Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
[Photo] Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
Trong không gian linh thiêng của đình Hùng Vương, Lễ giỗ Tổ được thực hiện với đầy đủ nghi lễ trọng thể và thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Thái Nguyên đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.
[Photo] Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
Với những người dân ở Thái Nguyên việc được tham gia trực tiếp và dâng hương lên Quốc tổ, đó là niềm vinh dự và tự hào để thể hiện lòng thành kính, tri ân hướng về tổ tiên, cội nguồn.
[Photo] Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
Giỗ tổ Hùng Vương là ngày lễ truyền thống của cả nước nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc Việt Nam.
[Photo] Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
Đây là nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa ngàn đời của người dân Việt Nam thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh các giá trị đạo đức, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó, giáo dục thế hệ hôm nay và mai sau bài học về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, khắc ghi lời dạy của Bác: “Các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữu lấy nước”./.