Tại hội nghị, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao đổi và thông tin cụ thể Đề án số 01 về Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020, Đề án số 02 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2019.

trien khai de an ve cong tac dan van va thuc hien quy che dan chu co so
Toàn cảnh hội nghị

Căn cứ vào nội dung của Đề án 01, 02 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác dân vận và nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Huyện ủy Định Hóa đã xây dựng Đề án của huyện về “Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020”. Bên cạnh các tiêu chí phấn đấu bám sát đề án chung của tỉnh, Đề án của huyện đề ra mục tiêu có 100% cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân mỗi năm 1 lần; 100% các xã, thị trấn tổ chức được hội nghị trao đổi trực tiếp với nhân dân...

Cùng với đó là 6 nhóm giải pháp để thực hiện sát thực với thực tế của huyện để đảm bảo đề án được triển khai sẽ tạo ra sự thay đổi lớn về thực hiện công tác dân vận từ huyện đến cơ sở trong tình hình mới và nâng cao được hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong giai đoạn 2016 - 2020./.