Tập huấn công tác dân vận năm 2020 (TS 17/11)
Toàn cảnh lớp tập huấn

Các học viên đã được tập huấn về công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, tình hình hoạt động, cách nhận diện và giải pháp xử lý đối với các hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận các cấp./.