Trên 91% người dân hài lòng với dịch vụ y tế công
Ngành y tế Thái Nguyên đã tập trung phát triển y tế chuyên sâu và đạt được nhiều thành tựu

Đây cũng là cơ sở để ngành y tế và các đơn vị tiếp tục có những giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hướng tới sự hài lòng của người dân.

Được biết, trong những năm qua, ngành y tế Thái Nguyên đã tích cực đầu tư cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng. Đặc biệt là phát triển y tế chuyên sâu với Đề án Bệnh viện vệ tinh trong giai đoạn 2015 - 2020, đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, làm tốt công tác dự phòng, bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong toàn ngành với những mục tiêu và lộ trình cụ thể.

Qua đó không ngừng cung cấp đến người dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận những dịch vụ y tế tốt nhất.