tong ket 15 nam thuc hien tin dung chinh sach khen thuong 84 tap the ca nhan
Nhân dịp này đã có 20 tập thể và 30 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong triển khai tín dụng chính sách. Ảnh: Mạnh Đức

Sau 15 năm thực hiện tín dụng chính sách ưu đãi theo nghị định 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, từ 3 chương trình tín dụng được triển khai đầu năm 2013, đến nay đã triển khai thêm 10 chương trình tín dụng chính sách mới. Trong 15 năm qua, đã có trên 476 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh được vay vốn từ chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh với tổng số tiền trên 7 nghìn tỷ đồng.

Trong đó có trên 92% dư nợ tín dụng chính sách được tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, giáo dục và đào tạo, chú trọng ưu tiên vốn cho vay hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh tổ chức thực hiện, công tác củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, phương thức quản lý vốn, kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng ngày càng được nâng cao với tổng nợ xấu của tín dụng chính sách chỉ chiếm tỷ lệ 0,055% trên tổng dư nợ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh những năm qua, đồng chí mong muốn các cơ quan, đơn vị, tổ chức tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thực hiện tốt vai trò quản trị, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng nguồn vốn tín dụng chính sách; xây dựng kế hoạch tín dụng sát với tình hình phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của từng địa phương, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tại các điểm giao dịch đảm bảo chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, khen thưởng, kỷ luật, để nguồn tín dụng chính sách tiếp tục là công cụ hữu hiệu phục vụ mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này đã có 20 tập thể và 30 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong triển khai tín dụng chính sách, nhiều tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam.