Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng (*)
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội

Thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng các sự kiện trọng đại trong năm 2020. Hôm nay, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn, là nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các chiến sỹ thi đua, gương điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ hội nghị điển hình tiên tiến của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Thay mặt Đại hội, tôi xin trân trọng gửi lời chào và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban TW MTTQ, các Đoàn thể, các Ban, Bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ, các quý vị đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể nhân dân, đặc biệt là 103 đại biểu đại diện cho các điển hình tiên tiến được khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên đã về dự Đại hội ngày hôm nay.

Thưa toàn thể Đại hội!

Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Trong 05 năm qua, thi đua thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trở nên thực sự sôi nổi với nhiều phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, nội dung bám sát các nhiệm vụ chính trị và những mục tiêu kinh tế - xã hội trọng tâm, gắn với việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời nêu cao ý thức tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân đạt 11,1%/năm;

- GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 90 triệu đồng;

- Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng 13,1%/năm, đứng thứ 4 cả nước;

- Thu ngân sách nhà nước trong cân đối tăng bình quân 16,3%/năm;

- Tạo việc làm tăng thêm bình quân cho 21.500 lao động/năm; giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân 2,06%/năm;

- Đến hết năm 2020 có 72% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 97,2% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế và vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân Chương lao động hạng Nhất (lần 2) về xây dựng Nông thôn mới.

Diện mạo và vị thế của tỉnh Thái Nguyên đang có những thay đổi tích cực do tạo được bước phát triển về hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, xây dựng chính quyền điện tử, công dân điện tử, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước với điểm số thành phần tăng qua từng năm, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững và tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng tăng lên. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Nhân dân; công tác đối ngoại được mở rộng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, UB TW MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và tỉnh phát động; các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã triển khai các phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng thời kỳ, từng giai đoạn, tạo động lực, khí thế thi đua mạnh mẽ, lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất. Trong đó, tiêu biểu là phong trào thi đua ở các lĩnh vực như:

Các phong trào “Thi đua dạy tốt học tốt”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” tiếp tục được triển khai hiệu quả, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục và đạo tạo một cách toàn diện, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, khu vực và cả nước.

Các phong trào thi đua của ngành y tế đã có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiểu biểu như trong công tác phòng chống dịch Covid-19, nhóm nghiên cứu của trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Thái Nguyên đã nghiên cứu thành công và cho ra mắt bộ sinh phẩm phát hiện SARS-Cov-2 vius bằng kỹ thuật Realtime PCR - đây là bộ sinh phẩm thứ 4 trong cả nước.

Phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng, đồng bộ, huy động các nguồn lực xã hội, chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp. Kết quả, Chương trình xây dựng mục tiêu Quốc gia nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành, về trước 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2018-2020, Thái Nguyên đã triển khai thành công “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo”, với nhiều đổi mới về phương pháp, cách làm, từ đó vận động các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp, hỗ trợ cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí hỗ trợ đạt trên 80 tỷ đồng.

Các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Thi đua quyết thắng”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông”… tiếp tục tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng trong toàn hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, đem lại nhiều kết quả tốt.

Các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân tiêu biểu” đã thu hút được đông đảo các doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động tích cực tham gia, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường trong nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn, nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phong trào thi đua trong khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cũng có nhiều đổi mới, tổ chức nhiều phong trào thi đua và chương trình hoạt động phù hợp, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giải quyết, tháo gỡ các vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội tiêu biểu như: Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”,… Phong trào thi đua trong các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục được đẩy mạnh, nội dung thi đua hướng vào thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãnh phí; phòng chống dịch bệnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến. Ở lĩnh vực nào, mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cũng thể hiện tinh thần phấn đấu, với ý chí cách mạng tiến công, tinh thần tự chủ, năng động, sáng tạo. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 44 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 01 cá nhân được tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; 12 cá nhân được tặng, truy tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến, 10 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc, 42 tập thể và 91 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động; 11 Nhà giáo ưu tú; 16 Thầy thuốc ưu tú; 02 Nghệ sỹ ưu tú. 69 Cờ Thi đua của Chính phủ; 206 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 02 Chiến sỹ thi đua toàn quốc và hàng nghìn hình thức khen thưởng các loại ở cấp Bộ, ngành Trung ương và cấp tỉnh.

Những phần thưởng cao quý trên là niềm vinh dự, tự hào to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái nguyên trong 5 năm qua.

Thưa toàn thể Đại hội!

Có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong tỉnh, khơi dậy ý chí vươn lên mạnh mẽ, phát huy những phẩm chất, đạo đức tốt đẹp để cống hiến, lao động, học tập và công tác; góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế như: còn có tập thể, cá nhân chưa nhận thức hết tầm quan trọng của phong trào thi đua; việc triển khai phong trào chưa liên tục, đầy đủ ý nghĩa; một số nội dung thi đua chưa thiết thực, có lúc có nơi còn mang tính hình thức, chưa khen thưởng nhiều tới người lao động trực tiếp; chưa thực sự xây dựng được những biểu tượng thi đua yêu nước của ngành, lĩnh vực; nhiều gương điển hình tiên tiến tốt nhưng chưa kịp thời nhân rộng hiệu quả...

Thưa toàn thể Đại hội!

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức, đặc biệt trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, chúng ta càng phải đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phần đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và của cả nhiệm kỳ.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và làm tốt công tác khen thưởng trong giai đoạn 2020-2025.

Trong đó, tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng; đổi mới nội dung và hình thức tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo môi trường, điều kiện để các điển hình tiên tiến được phát huy, cống hiến và lan tỏa trong cộng đồng, xã hội. Công tác khen thưởng phải đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan; coi trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân trực tiếp làm việc, lao động ở cơ sở, nhất là đội ngũ trí thức, giáo viên, nông dân, công nhân lao động.

Với tinh thần và ý nghĩa đó, tôi xin tuyên bố Khai mạc Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể Nhân dân sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Tiêu đề do Tòa soạn đặt