Tỉnh ủy Thái Nguyên sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị - đã psts 27.4
Toàn cảnh hội nghị.

Trong 5 năm qua, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy: các cấp ủy Đảng, chính quyền đã nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành thường xuyên, với những nội dung thiết thực, cụ thể hơn, góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thông qua sự lan tỏa, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, lối sống cũng như phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tạo khí thế mới trong học tập, lao động, sản xuất của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến với cách làm sáng tạo, thiết thực trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội Nông dân xã La Hiên, huyện Võ Nhai cho hay: "Chúng tôi đã cho các hội viên khác đến tham quan, học tập các mô hình hay cách làm hiệu quả đó, từ đó, các hộ mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống cho hộ gia đình, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội địa phương".

Ông Nguyễn Văn Hải, xóm Na Pặng, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương cho biết: "Qua học tập, làm theo lời Bác, tôi đã vận động bà con hiến đất, làm đường, có con đường việc đi lại dễ dàng và làm được nhiều việc hơn, cuộc sống khá giả hơn".

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05 và tham luận của các đại biểu tại hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai như: tính chủ động, sáng tạo chưa cao nên trong quá trình thực hiện có lúc, có nơi còn thiếu sự đôn đốc, kiểm tra và giám sát. Vai trò nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên và việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt, kịp thời.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương sự chủ động triển khai Chỉ thị 05 của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị góp phần tạo sự lan tỏa, nhận được sử hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực, vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh tập trung thực hiện các tốt nhóm, giải pháp đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu: "Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kế hoạch, các chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương, của đơn vị. Thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, của Tỉnh ủy và kịp thời biểu dương những gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết để việc triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày càng đi vào chiều sâu, nền nếp, thực chất, hiệu quả".

Tỉnh ủy Thái Nguyên sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị - đã psts 27.4
Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020 đã được khen thưởng tại hội nghị.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 23 tập thể, 22 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020./.