Dự hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh. Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05.

quan triet chi thi 05 cua bo chinh tri quy dinh va huong dan cua trung uong ve thi hanh dieu le dang
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luân hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Đảng là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và của toàn thể cán bộ, đảng viên. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động...để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Mở đầu bài nói chuyện, Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh: Thái Nguyên tự hào là cái nôi cách mạng, là nơi chở che, bảo vệ Bác Hồ và Trung ương Đảng, Chính phủ sống và làm việc trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Vào cuối năm 1947, cũng tại mảnh đất ATK yêu dấu, Bác đã viết cuốn "Sửa đổi lối làm việc” gồm khoảng 100 trang sách khổ bình thường nhưng trong đó Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút pháp tỉ mỉ, sâu sắc, ngắn gọn đã nói được tất cả những điều mà cán bộ, đảng viên phải quan tâm, học tập về đạo đức cách mạng. Bởi vậy việc tổ chức quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” đối với toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh càng có ý nghĩa sâu sắc hơn.

Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” là sự tiếp nối của Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI với nội hàm rộng hơn, sâu sắc hơn nhằm làm cho việc học tập đạt hiệu quả cao hơn. Điểm mới của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho thấy, công tác xây dựng Đảng “nằm trong” việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nội dung quan trọng, bắt buộc, song hành công tác xây dựng Đảng.

quan triet chi thi 05 cua bo chinh tri quy dinh va huong dan cua trung uong ve thi hanh dieu le dang
Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo

Liên hệ thực tiễn những câu nói, việc làm của Bác trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo cho rằng: Bác vừa là người lãnh đạo, vừa là người thân. Người lấy tình thương để rèn luyện cán bộ, xây dựng tổ chức đảng gắn chặt với mục tiêu, lý tưởng hòa bình, độc lập và tự do cho dân tộc. Chúng ta không chỉ học tập và làm theo Bác, mà còn phải học cả về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, thế nên mỗi cán bộ, đảng viên phải có tư duy tốt, tầm nhìn trong mọi công việc để có thể quản lý, điều hành tốt công việc được giao. Đây không chỉ là giải pháp về chính trị, tư tưởng mà còn là giải pháp toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức cũng như đạo đức của người cán bộ.

Nhắc lại những mong muốn của Bác về Đảng đoàn kết, Nhà nước “của dân, do dân, vì dân”, Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh đến tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự tôn trọng tiếng nói của dân, quyền làm chủ của dân bởi mục đích của Đảng ta là vì lợi ích của nhân dân. “Được lòng dân sẽ củng cố sự bền vững của Đảng, của chế độ”. Trong Chỉ thị 05, Bộ Chính trị nhấn mạnh vai trò của “người đứng đầu”, phải “xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ”.

quan triet chi thi 05 cua bo chinh tri quy dinh va huong dan cua trung uong ve thi hanh dieu le dang
Các đại biểu dự Hội nghị

Trong phiên làm việc buổi chiều, hội nghị dành thời gian nghe quán triệt Quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng. Quy định và hướng dẫn của Trung ương đã kế thừa những nội dung cơ bản của nhiệm kỳ khóa XI nhưng bố cục, kết cấu của Quy định số 29 được sắp xếp gọn và khoa học hơn theo thứ tự chương, điều trong Điều lệ Đảng để bảo đảm tính hệ thống và thuận tiện việc theo dõi, thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định: việc nghiên cứu, học tập nội dung này là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động nhất là những vấn đề thuộc về quan điểm, phương pháp, quy trình, thủ tục và tổ chức tốt Điều lệ Đảng, Quy định và hướng dẫn về thi hành điều lệ Đảng trong toàn Đảng bộ.