Quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Quy định và Hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

diem su kien tuan tu ngay 3110 den ngay 6112016
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Xuân Hòa nhấn mạnh: Học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Đảng là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và của toàn thể cán bộ, đảng viên. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động...để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Hội nghị cũng đã dành thời gian nghe quán triệt Quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng. Quy định và hướng dẫn của Trung ương đã kế thừa những nội dung cơ bản của nhiệm kỳ khóa XI nhưng bố cục, kết cấu của Quy định số 29 được sắp xếp gọn và khoa học hơn theo thứ tự chương, điều trong Điều lệ Đảng để bảo đảm tính hệ thống và thuận tiện việc theo dõi, thực hiện.

UBND tỉnh họp Phiên toàn thể lần thứ 6

Dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh lần thứ 6 đã được diễn ra với nhiều nội dung quan trọng..

diem su kien tuan tu ngay 3110 den ngay 6112016
Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Một trong những nội dung được các đại biểu dự phiên họp tập trung thảo luận sôi nổi đó là dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Dự thảo báo cáo đánh giá, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, sự đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 cơ bản được thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra và đang thu được những kết quả tốt.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các báo cáo, tờ trình lần này đều là những nội dung quan trọng sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe và cho ý kiến trước khi trình Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XIII. Vì vậy, UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành và các cơ quan tham mưu phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng các báo cáo, tài liệu theo hướng đảm bảo thời gian, chất lượng, ngắn gọn, chính xác, đặc biệt cần phải chi tiết, sát với tình hình thực tiễn của tỉnh và được cụ thể hóa bằng các con số sống động, minh chứng cho sự phát triển của tỉnh.

Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc khẳng định sẽ nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được, những mặt mạnh, tích cực; đồng thời kiểm điểm sâu sắc về những mặt bất cập, hạn chế trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các phiên họp thường kỳ, đề ra giải pháp khắc phục kịp thời và triển khai tích cực theo chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và từng bước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong năm.

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công: Cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Sông Công. Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công đã tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 10, cho ý kiến vào một số báo cáo, tờ trình quan trọng của Thành ủy, UBND thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung gồm: Chương trình Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, dự ước kết quả thực hiện năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố năm 2016 và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2017.

Cũng tại hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo thông báo kết quả giám sát và việc huy động, quản lý và công khai minh bạch các quỹ đóng góp của nhân dân trên địa bàn thành phố; kế hoạch thực hiện việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và một số nội dung công tác đảng vụ khác.

Tăng cường công tác chuẩn bị Sự kiện trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ năm 2016

"Các đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo tiến độ và chất lượng các hoạt động diễn ra trước và trong sự kiện". Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức tại Hội nghị Tăng cường công tác chuẩn bị Sự kiện trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ sẽ diễn ra tại Thái Nguyên từ ngày 9 đến 11/11/2016.

diem su kien tuan tu ngay 3110 den ngay 6112016
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Sự kiện trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị

Với chủ đề “Kết nối ứng dụng, đổi mới, phát triển công nghệ - chủ động hội nhập và phát triển bền vững” - Sự kiện trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ tại Thái Nguyên sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 11/11/2016 tại TP Thái Nguyên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Sự kiện trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ tỉnh Thái Nguyên yêu cầu, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tới mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh biết đến sự kiện đặc biệt này; các đơn vị là thành viên Ban Tổ chức căn cứ vào công việc được phân công, tiếp tục triển khai các phần việc được giao, đảm bảo thành công chung của Sự kiện trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ tỉnh Thái Nguyên năm 2016./.

Giám sát thực hiện Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp

Ban Pháp chế - HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh. Thời gian qua, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Qua đó đã phát hiện các trường hợp sản xuất, kinh doanh sản phẩm, vật tư nông nghiệp có vi phạm về an toàn trong sản xuất và kinh doanh; một số doanh nghiệp kinh doanh thức ăn chăn nuôi kém chất lượng, quá hạn sử dụng. Đối với lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, các vi phạm được phát hiện, xử lý chủ yếu như: Người lao động không có giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng phụ gia thực phẩm quá hạn sử dụng, vi phạm về ghi nhãn hàng hóa thực phẩm…

diem su kien tuan tu ngay 3110 den ngay 6112016

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Thị Bích Hồng ghi nhận sự nỗ lực của ngành Quản lý thị trường tỉnh hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, trong điều kiện hệ thống pháp lý quản lý việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp còn những hạn chế bất cập, đồng chí đề nghị Chi cục quản lý thị trường tập trung thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.

Kiểm tra việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ban Tiếp công dân tỉnh

Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Thái Nguyên do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35 – CT/TƯ ngày ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” tại Ban Tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên.

diem su kien tuan tu ngay 3110 den ngay 6112016

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Ban tiếp công dân đã tổ chức quán triệt nghiêm túc trong cán bộ, công chức. Ban Tiếp công dân cũng báo cáo với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy tình hình thực tế hoạt động tiếp công dân, các thuận lợi, khó khăn hiện nay về đội ngũ, cơ chế, chính sách, các đề xuất, kiến nghị. Trong đó đáng chú ý là vấn đề quan tâm luân chuyển cán bộ làm công tác tiếp công dân để đổi mới môi trường làm việc do tính chất đặc thù của hoạt động tiếp công dân....

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Đặng Xuân Trường, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những nỗ lực trong công tác của Ban Tiếp công dân tỉnh trong 2 năm vừa qua thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Đồng chí yêu cầu Ban Tiếp công dân đẩy mạnh phối họp với các ngành để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp; tăng cường đôn đốc các sở, ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật../

Đài PT-TH Thái Nguyên tổng kết và trao giải Cuộc thi viết 'Tìm hiểu 80 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

Cuộc thi viết "Tìm hiểu 80 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức phát động, là một trong những hoạt động cụ thể hóa việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào cuộc sống; được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

diem su kien tuan tu ngay 3110 den ngay 6112016
Đồng chí Nguyễn Thị Vũ Anh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc - Tổng biên tập Đài PT-TH Thái Nguyên trao giải cho các cá nhân có bài dự thi xuất sắc

Với trên 200 tác phẩm của các tác giả đến từ 14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Tại buổi Tổng kết vào trao giải, Ban Tổ chức cuộc thi đã công bố và trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có bài dự thi xuất sắc. Được biết, Đảng bộ Đài PT-TH Thái Nguyên là đảng bộ đầu tiên trong toàn tỉnh tổ chức trao giải cuộc thi tại cơ sở.

Phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng đường Việt Bắc trong năm 2016

Sau hơn 1 năm thi công, đến nay dự án Nâng cấp đường Việt Bắc - Giai đoạn I (thuộc dự án “Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên”) đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc. Cùng với việc nỗ lực hoàn thành các hạng mục còn lại, đơn vị thi công đã có những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đến thời điểm này, công trình nâng cấp cải tạo đường, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng trong khu dân cư đã được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, do dự án chỉ tiến hành thu hồi bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) theo lộ giới 22,5m, không thu hồi bồi thường phần diện tích thi công chân taluy đường, nên tại một số vị trí nhà dân tiếp giáp có cốt nền nhà thấp hơn cao độ mặt đường từ 3m đến 5m, khi thi công nền mặt đường gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đơn vị thi công sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng đường Việt Bắc trong tháng 12 năm nay.

Tăng cường kiểm tra công tác Phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh Karaoke

Ngày 17/10/2016, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh ban hành Kế hoạch số 2460 về kiểm tra công tác PCCC các cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu, các đơn vị chuyên môn thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke lớn trên địa bàn; chỉ ra những thiếu sót, tồn tại có nguy cơ mất an toàn PCCC của các cơ sở và đề nghị khắc phục; chỉ rõ trách nhiệm pháp lý đối với các cơ sở kinh doanh ngành nghề trên nếu để xảy ra cháy, nổ; đồng thời tiến hành xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực PCCC; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở vi phạm nghiêm trọng.