Nội dung văn bản số 455 /SYT-NVY:

Thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 của Văn phòng, Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tường Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19;

Thực hiện Công văn số 558/UBND-KGVX ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau Tết Nguyên đán năm 2021.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, Sở Y tế Thái Nguyên đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Các đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung tại Công văn số 436/SYT-NVY ngày 16/02/2021 của Sở Y tế về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau Tết Nguyên đán năm 2021.

2. Bổ sung phân loại đối tượng, tổ chức cách ly y tế, xét nghiệm

Đối với người từng đến, về từ địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

- Trường hợp đã rời khỏi địa phương đó trước khi có lệnh giãn cách: Tiếp tục cách ly tại nhà đủ 14 ngày từ thời điểm rời khỏi địa phương đó, chịu sự quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương nơi đang cách ly. Xét nghiệm SARS-CoV-2 nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ trong thời gian cách ly.

- Trường hợp rời khỏi địa phương đó sau khi có lệnh giãn cách: Cách ly tập trung 14 ngày từ thời điểm rời khỏi địa phương đó. Xét nghiệm ít nhất 2 lần (ngay khi vào khu cách ly và ngày thứ 14). Sau khi kết thúc cách ly tập trung tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, tự cách ly tại nhà cho đến khi đủ 28 ngày, xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ.

3. Ngoài các nội dung trên, Sở Y tế đề nghị

3.1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện/thành phố/thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện rà soát, truy vết các đối tượng để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp và đúng quy định đối với từng trường hợp cụ thể.

- Tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ nhân viên y tế của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch cần chỉ rõ phân luồng đơn vị xét nghiệm đảm bảo thực hiện xong trước ngày 15/3/2021) báo cáo Sở Y tế trước ngày 25/02/2021 để ban hành thực hiện.

- Tổng hợp kết quả hoạt động phòng, chống dịch báo cáo Bộ Y tế, Sở Y tế theo quy định.

3.2. Trung tâm y tế các huyện/thành phố/thị xã

- Thực hiện và chỉ đạo Trạm Y tế các xã/phường/thị trấn tổ chức rà soát, truy vết các đối tượng để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, đúng quy định.

- Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống dịch theo quy định.

3.3. Phòng Y tế các huyện/thành phố/thị xã

Tham mưu cho UBND, Ban Chỉ đạo cùng cấp chỉ đạo các ban, ngành cấp huyện và UBND các xã/phường/thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

3.4. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Bệnh viện, Phòng khám đa khoa tư nhân

Xây dựng kế hoạch, nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ nhân viên y tế của các đơn vị gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước ngày 20/02/2021 để tổng hợp dự thảo kế hoạch toàn tỉnh báo cáo Sở Y tế ban hành thực hiện.

Sở Y tế Thái Nguyên đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.