Thúc đẩy chuyển đổi số vùng đồng bào dân tộc
Với việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xã vùng cao Cúc Đường đã có nhiều thay đổi tích cực..

Cúc Đường là xã khó khăn của huyện Võ Nhai, với việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xã vùng cao Cúc Đường đã có nhiều thay đổi tích cực. Cáp quang đến tận xóm, giờ đây, người dân tại địa phương này đã dễ dàng tiếp cận những tiện ích do chuyển đổi số mang lại.

Ông Đặng Văn Tạo, xóm Bình Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên chia sẻ: "Việc ứng dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện thuận tiện cho người dân, nhất là về khám chữa bệnh đối với vùng sâu, vùng xa".

Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin, phục vụ hiệu quả nhu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của tuyến huyện, xã. Chú trọng phát triển hệ thống truyền thanh cấp xã, giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin trên các lĩnh vực. Đến nay, 100% các xã, thị trấn của tỉnh đã có Internet cáp quang; 100% người có uy tín, 90% đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được tiếp cận thông tin, kiến thức và các dịch vụ hữu ích như: giáo dục, y tế và kinh tế số.

Ông Vũ Xuân Thái, Trưởng phòng Dân tộc huyện Đồng Hỷ cho hay: "Sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức các điểm thông tin cộng đồng ở các xóm bản đặc biệt khó khăn giúp bà con thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin khoa học kỹ thuật cũng như chuyển đổi số cho bà con ở vùng đặc biệt khó khăn".

Bà Vũ Thị Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Võ Nhai cho biết: "Người dân trên địa bàn huyện Võ Nhai nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đã nâng cao được năng lực, nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận được các ứng dụng số, cài đặt sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số do Nhà nước cung cấp; từ đó, tạo ra giá trị thiết thực thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số".

Thúc đẩy chuyển đổi số vùng đồng bào dân tộc
Các địa phương đã tích cực phổ biến nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Để xóa những “vùng lõm” viễn thông trên địa bàn tỉnh, trong năm 2022, ngành chức năng và các địa phương đã tích cực phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông tổ chức phổ biến nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho trên 1.000 lượt người tham gia.

Ông Hoàng Phong, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên thông tin: "Trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phổ biến pháp luật, kiến thức về công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả ứng dụng công nghệ số phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Trong đó, tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu công tác dân tộc trong năm 2023 để đưa vào ứng dụng".

Hiện nay, hầu hết các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh đều có trạm BTS 3G và 4G đảm bảo hoạt động tốt. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nỗ lực của tỉnh trong ứng dụng công nghệ thông tin góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số với các địa bàn trong toàn tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được nâng lên./.