Các sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo, LĐ-TB-XH có trách nhiệm thông báo việc đi học trở lại, đồng thời phối hợp tốt để đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, an toàn trường học.

Trong đợt dịch từ ngày 28/01/2021 đến nay, Thái Nguyên đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện : 3.866 mẫu, hiện 3.866 mẫu đã có kết quả xét nghiệm SAR-CoV-2 âm tính.

Thái Nguyên: Trẻ mầm non học sinh, sinh viên học trở lại từ thứ hai ngày 1/3/2021

www.thainguyentv.vn