thai nguyen tong ket cac de an ve cong tac xay dung dang
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đưa vào chương trình công tác toàn khóa 8 chương trình, 16 đề án, 20 dự án công trình trọng điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện cho cả nhiệm kỳ. Để đảm bảo tiến độ xây dựng văn kiện, đến nay, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức tổng kết thực hiện các đề án. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện các đề án, qua đó làm cơ sở cần thiết phục vụ việc xây dựng văn kiện Đại hội nhiệm kỳ tới.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đại biểu nghe báo cáo đánh giá và chia thành 6 tổ để thảo luận vào kết quả thực hiện các đề án về công tác xây dựng Đảng. Theo đó, sau khi các đề án được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc, đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức học tập quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động. Căn cứ các chỉ tiêu của các đề án, các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh và các Đảng bộ trực thuộc đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp tổ chức thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các đề án được tiến hành thường xuyên, qua đó đã kịp thời biểu dương những đơn vị, địa phương làm tốt đồng thời chấn chỉnh, phê bình những nơi chưa thực hiện nghiêm túc…Nhìn chung, các chỉ tiêu đề ra trong các đề án đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng có chuyển biến rõ rệt; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đối với Đề án số 01 về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh”, đến nay, đã có 9/11 chỉ tiêu hoàn thành, với một số kết quả nổi bật như: Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức được 11 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân ở cơ sở, cấp huyện tổ chức được gần 130 cuộc, cấp xã tổ chức được trên 650 cuộc; sau 10 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với việc thực hiện “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn tỉnh xây dựng được gần 6.500 mô hình ở tất cả các lĩnh vực. Có 3 chỉ tiêu chưa hoàn thành.

Đối với Đề án số 02 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở”; 5/5 chỉ tiêu đều hoàn thành. Trong đó, 100% xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh có quy ước, hương ước; toàn tỉnh có gần 1.300 Ban Thanh tra Nhân dân, trên 350 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, góp phần ngăn ngừa hạn chế, tiêu cực ngay từ cơ sở; công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức được đẩy mạnh; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân có chuyển biến tích cực.

Đối với Đề án số 04 về “Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn; tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân”, cơ bản các chỉ tiêu đều đạt so với kế hoạch. Đến nay, có 19/42 sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã xuất bản được cuốn lịch sử truyền thống của ngành đến năm 2010; cấp huyện có 7/9 địa phương đã biên soạn bổ sung xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ đến năm 2015; cấp xã có 149/180 địa phương biên soạn, xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ địa phương; trên 90% cán bộ, đảng viên và nhân dân được hưởng thụ thông tin tuyên truyền về các sự kiện lịch sử.

Đối với Đề án số 05 về “Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh”; qua gần 4 năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra trên 5.100 tổ chức đảng và trên 980 đảng viên, giám sát chuyên đề trên 2.280 tổ chức đảng và trên 4.370 đảng viên; qua đó, thi hành kỷ luật đảng 17 tổ chức đảng và trên 460 đảng viên theo điều 30 Điều lệ Đảng. Thực hiện Điều 32 Điều lệ Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra trên 120 tổ chức đảng và trên 200 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra đã thi hành kỳ luật đảng với 5 tổ chức đảng và 39 đảng viên. Tuy nhiên, tỷ lệ các cuộc kiểm tra, giám sát do Ủy bản Kiểm tra các cấp và tỷ lệ các cuộc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có vi phạm chưa đạt mục tiêu.

Đề án số 06 về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh”, đến nay, có 4/7 chỉ tiêu đã hoàn thành, gồm: tỷ lệ phát triển đảng viên mới trung bình hàng năm đạt 3,57%; hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm có trên 80% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; luân chuyển cán bộ. Dự ước 2 chỉ tiêu là phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và cơ cấu chất lượng cán bộ cơ sở đến năm 2020 sẽ hoàn thành. 1 chỉ tiêu là phát triển tổ chức đảng ở những chi bộ sinh hoạt ghép khó hoàn thành.

Đối với Đề án số 07 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh”, đến nay, đã có 9/11 chỉ tiêu hoàn thành, đáng chú ý là tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt từ 98% trở lên, không có vụ việc tồn đọng chưa giải quyết; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tham nhũng đạt 100%; tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng qua hoạt động điều tra đạt trên 86%, qua công tác thi hành án đạt trên 83%. 2 chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch.

Qua tổng hợp, đã có trên 70 lượt ý kiến thảo luận tại tổ và 69 tham luận tại hội nghị. Về cơ bản, các ý kiến đều nhất trí với nội dung các văn bản. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đã tập trung phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các đề án, như: trách nhiệm của một số cấp ủy, chính quyền chưa cao, chưa nhận thức hết tầm quan trọng của Đề án; công tác tuyên truyền chưa đa dạng, còn hạn chế; một số chỉ tiêu còn cao, chưa sát thực tế; năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên môn thực hiện các đề án còn chưa đồng đều; trong quá trình thực hiện còn gặp một số bất cập, vướng mắc liên quan đến chủ trương, chính sách, cơ chế của Trung ương,…Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu xây dựng và triển khai các đề án về công tác xây dựng Đảng, giai đoạn 2020 - 2025, theo hướng lồng ghép các đề án; công tác khen thưởng cần tập trung vào khen thưởng đối với những người trực tiếp làm công tác ở cơ sở.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ khẳng định: Những nội dung của các đề án cơ bản đều đã được triển khai đúng kế hoạch, đạt mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đề ra. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác xây dựng Đảng được nâng lên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng có chuyển biến rõ rệt. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng bộ; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững ổn định chính trị, xã hội; nội bộ Đảng, chính quyền, các đoàn thể, dân tộc, tôn giáo được đoàn kết và gắn bó chặt chẽ hơn, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới cách nghĩ và lối tư duy; làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, đi đôi với kiểm tra, đôn đốc, kip thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhất là nguồn vốn, thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng…Chủ động nghiên cứu, sớm lựa chọn các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Nhân dịp này, đã có 92 tập thể, 126 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì có thành tích trong thực hiện các đề án./.