Báo cáo tại hội nghị nhấn mạnh: Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 37, Thái Nguyên đã khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị qua từng năm. Trong đó, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, một số lĩnh vực có sự bứt phá rõ rệt; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch hằng năm và kế hoạch 5 năm.

Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2004 - 2018 tăng 12,8%/năm, gần gấp đôi so với bình quân chung của cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt trên 77 triệu đồng, gấp 13 lần năm 2004; kim ngạch xuất khẩu năm 2018 đạt trên 25 tỷ USD, là tỉnh đứng đầu vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và đứng thứ 4 cả nước về kim ngạch xuất khẩu; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2018 đạt trên 15.000 tỷ đồng (gấp hơn 34 lần năm 2004); tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2018 đạt trên 55.000 tỷ đồng (gấp hơn 15 lần năm 2004); số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến nay là 91 xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 2%/năm…Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh – PCI được cải thiện, nhiều năm liên tục đứng trong 10 tỉnh có chỉ số cao nhất cả nước.

Song song với đó, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản cũng đạt nhiều kết quả; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; hạ tầng giao thông vận tải từng bước được đầu tư hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; các chính sách xã hội được quan tâm đúng mức; diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố.

Tuy nhiên, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 37, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại như: chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; sản xuất nông nghiệp phát triển chưa thật sự bền vững; nguồn lực cho tạo quỹ đất sạch gắn với kết cấu hạ tầng đồng bộ tại các khu, cụm công nghiệp còn hạn chế; công tác quy hoạch chưa đồng bộ, chất lượng một số quy hoạch chưa cao, thiếu tính khả thi; việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội còn hạn chế; tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị chưa tinh gọn; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn yếu;..

Tại hội nghị, đại biểu các Bộ, ngành Trung ương và đại diện các sở, ngành, địa phương của tỉnh đã thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 37 và Kết luận số 26 của Bộ Chính trị và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới. Trong đó, tập trung về lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ; phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực gắn với liên kết vùng,...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 37 ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị nghiêm túc của Tỉnh ủy Thái Nguyên trong việc triển khai tổng kết Nghị quyết 37 và Kết luận số 26 của Bộ Chính trị. Với sự đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, cùng những bước đi, cách làm tích cực, tỉnh Thái Nguyên là 1 trong số ít địa phương có kết quả ấn tượng trong thực hiện Nghị quyết này. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, đồng chí đã gợi ý nhiều nội dung và đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển những ngành, lĩnh vực mà địa phương có thế mạnh,

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng nhấn mạnh, kết quả của hội nghị này sẽ là một trong những cơ sở quan trọng để xây dựng Báo cáo tổng kết chung, trình Bộ Chính trị ban hành một Nghị quyết mới về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh của vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; là cơ sở quan trọng để Thái Nguyên và các địa phương trong vùng xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và tham góp; đồng thời khẳng định sẽ nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả vào tình hình địa phương thời gian tới. Để xây dựng vùng Trung du miền núi Bắc Bộ nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp phát triển trong thời gian tới; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và địa phương phải tiếp tục thống nhất cao về nhận thức, nỗ lực phấn đấu đúng hướng, với nhiều phương pháp, giải pháp mang tính đột phá, đổi mới, linh hoạt và sáng tạo, phù hợp và phải mang tính liên kết vùng khả thi cao, hiệu quả thiết thực. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống biểu hiệu “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung chuẩn bị tốt các nội dung cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; huy động tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đề cao trách nhiệm cá nhân, cán bộ, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; nâng cao năng lực quản lý, điều hành, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, có cơ chế khuyến khích đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân toàn diện, gắn với thế trận an ninh nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc;…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 37 trên địa bàn tỉnh trong 15 năm qua./.