Các trường hợp F0

* Số ca ghi nhận từ 01/01/2022 đến nay: 4.950 ca

- 4.948 ca phát hiện trong cộng đồng và trong khu cách ly (1.199 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 3.614 trường hợp F1 thành F0, 104 trường hợp từ các tỉnh có ca bệnh, 31 trường hợp đang điều tra).

- 02 ca phát hiện ngay sau khi nhập cảnh.

* Số F0 hiện đang điều trị : 1.063 trường hợp (Bệnh viện COVID số 1: 320; Bệnh viện COVID số 2: 300; Bệnh viện COVID số 3: 419; Bệnh viện Trung ương: 24).

* F0 điều trị tại nhà mới trong ngày báo cáo: 213 trường hợp (Phổ Yên: 73; Sông Công: 24; Đồng Hỷ: 12; Võ Nhai: 04; Định Hóa: 14; Phú Bình: 23; Đại Từ: 63). Lũy tích từ ngày 10/01/2022: 2.694 trường hợp.

* Số F0 hiện đang điều trị tại nhà: 2.083 trường hợp (TP Thái Nguyên: 218; Phổ Yên: 581; Sông Công: 253; Đồng Hỷ: 29; Võ Nhai: 13; Định Hóa: 42; Phú Lương: 80; Phú Bình: 727; Đại Từ: 140).

* Số F0 điều trị tại nhà đã khỏi bệnh: 99 trường hợp (Phổ Yên: 31; Sông Công: 17; Đồng Hỷ: 09; Định Hóa: 06; Đại Từ: 36). Tích lũy từ ngày 10/01/2022: 611 trường hợp.

* SỐ ca tử vong mới trong ngày báo cáo: 0 trường hợp. Tích lũy từ ngày 22/01/2022: 03 trường hợp.

Các trường hợp F1

- F1 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 712 trường hợp (Phổ Yên: 304; Đồng Hỷ: 39; Võ Nhai: 03; Định Hóa: 17; Phú Bình: 205; Đại Từ: 144). Lũy tích từ 01/01/2022: 15.820 trường hợp.

Thái Nguyên có thêm 271 ca mắc mới COVID-19 ngày 25/1
Thái Nguyên có thêm 271 ca mắc mới COVID-19 ngày 25/1
Thái Nguyên có thêm 271 ca mắc mới COVID-19 ngày 25/1
Thái Nguyên có thêm 271 ca mắc mới COVID-19 ngày 25/1
Thái Nguyên có thêm 271 ca mắc mới COVID-19 ngày 25/1
Thái Nguyên có thêm 271 ca mắc mới COVID-19 ngày 25/1
Thái Nguyên có thêm 271 ca mắc mới COVID-19 ngày 25/1
Thái Nguyên có thêm 271 ca mắc mới COVID-19 ngày 25/1
Thái Nguyên có thêm 271 ca mắc mới COVID-19 ngày 25/1
Thái Nguyên có thêm 271 ca mắc mới COVID-19 ngày 25/1
Thái Nguyên có thêm 271 ca mắc mới COVID-19 ngày 25/1
Thái Nguyên có thêm 271 ca mắc mới COVID-19 ngày 25/1
Thái Nguyên có thêm 271 ca mắc mới COVID-19 ngày 25/1
Thái Nguyên có thêm 271 ca mắc mới COVID-19 ngày 25/1
Thái Nguyên có thêm 271 ca mắc mới COVID-19 ngày 25/1
Thái Nguyên có thêm 271 ca mắc mới COVID-19 ngày 25/1
Thái Nguyên có thêm 271 ca mắc mới COVID-19 ngày 25/1
Thái Nguyên có thêm 271 ca mắc mới COVID-19 ngày 25/1
Thái Nguyên có thêm 271 ca mắc mới COVID-19 ngày 25/1
Thái Nguyên có thêm 271 ca mắc mới COVID-19 ngày 25/1
Thái Nguyên có thêm 271 ca mắc mới COVID-19 ngày 25/1