Tập huấn tiêm vacxin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.
Thái Nguyên tập huấn tiêm vacxin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Hiện nay, một số loại vacxin phòng Covid-19 theo hướng dẫn của nhà sản xuất cho thấy tiêm phòng trên trẻ em có hiệu quả tương đương như phòng trên người lớn và người cao tuổi và hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai tiêm vacxin phòng Covid-19 cho trẻ em. Để từng bước tăng diện bao phủ và đạt hiểu quả sử dụng tối đa vacxin phòng Covid-19, Bộ y tế mở rộng đối tượng tiệm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi theo lộ trình lứa tuổi từ cao xuống thấp thời gian bắt đầu triển khai từ tháng 11/2021. Tại Thái Nguyên đển chuẩn bị cho hoạt động này các bệnh viện trung ương trên địa bàn, bệnh viện tuyến huyện, các bệnh viện chuyên khoa, trung tâm y tế tuyến phường, xã đã cử các cán bộ phụ trách công tác tiêm chủng tại các đơn vị tham gia tập huấn tiêm vacxin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Nội dung tập huấn tập chung vào các hoạt động như điều tra đăng ký đối tượng, ước tính nhu cầu vacxin vật tư, chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng xử trí cấp cứu đối với sự cố bất lợi sau tiêm, công tác tiếp nhận, bảo quản vacxin và vật tư tiêm chủng, bố trí các điểm tiêm phù hợp thuận lợi. Quyết tâm thực hiện chiến dịch tiêm chủng vacxin phòngCovid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng, hiệu quả và an toàn.