Tăng cường thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng thông điệp “Người dân đã từng đi đến, về từ vùng có dịch theo thông báo cúa Bộ Y tế” và “người có tiếp xúc với ca bệnh” chủ động đến Trạm y tế nơi lưu trú hoặc Trung tâm y tế tuyến huyện khai báo y tế để được hướng dẫn cách ly phù hợp và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 khi có chỉ định.