Sẽ thu hồi thuê bao không chuẩn hóa thông tin cá nhân
Đối với các thuê bao bị thu hồi, nếu khách hàng khiếu nại yêu cầu hỗ trợ thì phải ra cửa hàng trực tiếp trình sim gốc và đề nghị cấp lại số sẽ được nhà mạng xem xét giải quyết nhưng phải chịu mất phí như phí mua số mới.

Từ ngày 16/5, các thuê bao không thực hiện việc chuẩn hóa thông tin cá nhân sẽ bị các nhà mạng thu hồi về kho. Qua khảo sát tại 2 nhà mạng lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho thấy: Đối với nhà mạng Vinaphone, tổng số thuê bao cần được chuẩn hóa là 8.118, đã được chuẩn hóa 7.324, số chưa chuẩn hóa sẽ bị thu hồi là 794 thuê bao. Đối với nhà mạng Viettel đã chuẩn hóa 11.611/14.098, đạt 82%, số chưa chuẩn hóa là 2.487/14.098, chiếm 18%. Tuy nhiên, đối với các thuê bao bị thu hồi, nếu khách hàng khiếu nại yêu cầu hỗ trợ thì phải ra cửa hàng trực tiếp trình sim gốc và đề nghị cấp lại số sẽ được nhà mạng xem xét giải quyết nhưng phải chịu mất phí như phí mua số mới.

Cũng theo thông tin từ Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, cả nước có khoảng 154.000 thuê bao di động bị khóa 2 chiều đã chuẩn hóa thông tin cá nhân, chiếm khoảng 13,48% số thuê bao bị khóa 2 chiều phải chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định. Ngoài ra, trong tháng 5 và tháng 6, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ tổ chức thanh tra diện rộng với sự tham gia của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước nhằm xử lý nghiêm tình trạng vi phạm thông tin thuê bao trên điện thoại./.