Quyết tâm hoàn thành thu ngân sách
Toàn cảnh buổi làm việc

Năm 2020 thị xã Phổ Yên được giao chỉ tiêu thu ngân sách trên 500 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 11, ngân sách thị xã thu đạt trên 410 tỷ đồng, gần bằng 81% kế hoạch. Bên cạnh một số khoản thu đạt cao như: thu tiền sử dụng đất, thu phí lệ phí, thuế thu nhập cá nhân… thì nhiều khoản thu đạt thấp hơn so với kế hoạch như: thu ngoài quốc doanh và doanh nghiệp ngoài tỉnh; thu lệ phí trước bạ; thu tiền thuê đất…

Nguyên nhân do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hoạt động của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng đến hoạt động thu ngân sách của thị xã. Tại buổi làm việc, Cục thuế tỉnh và thị xã Phổ Yên đã trao đổi, làm rõ một số vướng mắc, tồn tại trong thực hiện chính sách pháp luật về thuế, cũng như các vấn đề liên quan đến hoạt động thu ngân sách. Đồng thời đều thống nhất sẽ tiếp tục rà soát các nguồn thu và đôn đốc kịp thời các đơn vị thu nộp ngân sách, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra./.