Phổ Yên: Chú trọng công tác quy hoạch đô thị  (TS 14/12)
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đã đề ra, nổi bật là tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp - xây dựng đạt 10%/năm, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 746 tỷ đồng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt đối với thị xã Phổ Yên là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết xây dựng thị xã trở thành thành phố, do vậy đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền thị xã cần tập trung cao độ công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Trong đó chú trọng công tác quy hoạch đô thị, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thu hút các dự án vào đầu tư tại địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, không ngừng nâng cao đời sống cho nhân dân./.