Phát huy vai trò trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ
Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với Đại học Thái Nguyên.

Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) là Đại học vùng, có định hướng nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu và chuyển giao khoa học và công nghệ. 5 năm qua, ĐHTN triển khai 8 chương trình khoa học công nghệ (KHCN), 74 đề tài cấp Nhà nước, 408 đề tài cấp bộ và đại học; thực hiện gần 200 đề tài cấp tỉnh với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng; 18 dự án hợp tác quốc tế với tổng kinh phí là 3,44 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt, trong hoạt động nghiên cứu ứng dụng, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ký kết Chương trình hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ Khoa học và Công nghệ với Đại học Thái Nguyên đến năm 2020. Đến nay, đã thực hiện đầy đủ, toàn diện và hiệu quả theo 7 lĩnh vực hợp tác trong Chương trình, với tổng kinh phí huy động từ các nguồn thực hiện Chương trình đạt hơn 197 tỷ đồng.

Hiện, tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục xây dựng chương trình hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với Đại học Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng, Đại học Thái Nguyên sẽ phát huy được vai trò là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KHCN của vùng và nguồn nhân lực KHCN dồi dào, đa ngành, đa lĩnh vực của các đơn vị trực thuộc, qua đó chủ động hợp tác với cơ quan, đơn vị, địa phương để thúc đẩy hoạt động KHCN trong các lĩnh vực, đóng góp quan trọng và tích cực vào sự phát triển của các tỉnh trong vùng và cả nước.