Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học, khuyến tài.
Chương trình “Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường - Vì em hiếu học” tại Thị xã Phổ Yên.

Tổng số trên 349 nghìn hội viên, tổ chức hội phát triển sâu rộng, vững chắc ở tất cả các địa phương 20 năm qua, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên đã làm nòng cốt trong việc vận động các tổ chức xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các phong trào hỗ trợ học sinh nghèo, động viên khen thưởng học sinh giỏi có thành tích đạt giải cấp Quốc gia được đẩy mạnh với tổng số tiền hơn 68 tỷ đồng. Riêng Chương trình “Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường - Vì em hiếu học” được tổ chức từ 2013 đến nay; qua 8 lần tổ chức toàn tỉnh đã hỗ trợ cho trên 260 nghìn học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền gần 38 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng khuyến học” phát triển mạnh, đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu ở tất cả các địa phương, miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa; từ các gia đình trí thức, doanh nhân, cán bộ công chức đến các gia đình ở khu vực nông thôn.

Ghi nhận và biểu dương vai trò, những đóng góp của Hội Khuyến học đối với sự nghiệp phát triển giáo dục của tỉnh, mới đây trong thư chúc mừng, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Xây dựng xã hội học tập là một yêu cầu vừa cấp thiết, vừa lâu dài đối với đất nước ta, cũng là xu thế chung của thời đại, đồng chí mong muốn các cấp Hội Khuyến học của tỉnh tiếp tục phấn đấu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, luôn đổi mới phương pháp hoạt động, mạnh tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn liền với sự cần thiết phải học tập suốt đời, nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, hội viên cũng như quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.