Nhiều sản phẩm hàng hóa của Thái Nguyên bắt đầu hưởng ưu đãi từ EVFTA
Các sản phẩm dệt may của Thái Nguyên đang được hưởng lợi từ EVFTA

Tại Thái Nguyên, các sản phẩm dệt may là những mặt hàng được hưởng lợi đầu tiên khi hiệp định có hiệu lực. Ngoài ra, chè và các sản phẩm từ chè là mặt hàng ưu thế tiếp theo được ưu đãi khi xuất khẩu vào thị trường EU. Hiện nay, các doanh nghiệp đang tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới mô hình, chiến lược kinh doanh, hướng tới phát triển bền vững để đáp ứng nhu cầu của thị trường châu Âu/.