* Số ca tử vong mới trong ngày báo cáo: 02 trường hợp. Tích lũy từ ngày 22/01/2022: 05 trường hợp.

-Trường hợp thứ nhất, sinh năm: 1935, địa chỉ: phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, dịch tễ: từ Bắc Kạn về. Ngày 08/01/2022 có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 và được vào điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, tử vong vào lúc 05h00 phút ngày 27/01/2022, chẩn đoán: Ngừng tuần hoàn - Hô hấp - COVID-19 nặng - Viêm phổi - Suy tim.

-Trường hợp thứ hai, sinh năm: 1931, địa chỉ: huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, dịch tễ: cộng đồng. Ngày 20/01/2022 đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khám, làm xét nghiệm SARS-CoV-2, có kết quả dương tính, chẩn đoán: COVID-19/suy tim, tăng huyết áp, tử vong vào lúc 12h50 phút ngày 27/01/2022, chẩn đoán: Viêm phổi do COVID-19 nặng - Suy thận cấp - Suy tim.

Các trường hợp F0

* Số ca ghi nhận từ 01/01/2022 đến nay: 5.296 ca

- 5.294 ca phát hiện trong cộng đồng và trong khu cách ly (1.444 tiường họp phát hiện trong cộng đồng, 3.740 trường hợp F1 thành F0, 106 trường hợp từ các tỉnh có ca bệnh, 04 trường hợp đang điều tra).

- 02 ca phát hiện ngay sau khi nhập cảnh

* Số F0 hiện đang điều trị : 1.075 trường hợp (Bệnh viện COVID số 1: 333; Bệnh viện COVID số 2: 183; Bệnh viện COVID số 3: 496; Bệnh viện Trung ương: 25; Bệnh viện Quân đội 91: 38 ).

* F0 điều trị tại nhà mới trong ngày báo cáo: 84 trường hợp (TP Thái Nguyên: 19; Sông Công: 01; Võ Nhai: 03; Định Hóa: 02; Phú Lương: 23; Phú Bình: 02; Đại Từ: 34). Lũy tích từ ngày 10/01/2022: 3.068 trường hợp.

* Số F0 hiện đang điều trị tại nhà: 2.227 trường hợp (TP Thái Nguyên: 249; Phổ Yên: 583; Sông Công: 249; Đồng Hỷ: 43; Võ Nhai: 15; Định Hóa: 41; Phú Lương: 98; Phú Bình: 756; Đại Từ: 193).

* Số F0 điều trị tại nhà đã khỏi bệnh: 55 trường hợp (TP Thái Nguyên: 02; Phổ Yên: 13; Sông Công: 06; Võ Nhai: 03; Định Hóa: 05; Phú Lương: 17; Đại Từ: 09). Tích lũy từ ngày 10/01/2022: 841 trường hợp

Các trường hợp F1

- F1 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 542 trường hợp (TP Thái Nguyên: 187; Phổ Yên: 81; Đồng Hỷ: 137; Võ Nhai: 17; Định Hóa: 25; Phú Bình: 25; Đại Từ: 70). Lũy tích từ 01/01/2022: 17.318 trường hợp.

Ngày 27/1, thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 tử vong
Ngày 27/1, thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 tử vong
Ngày 27/1, thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 tử vong
Ngày 27/1, thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 tử vong
Ngày 27/1, thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 tử vong
Ngày 27/1, thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 tử vong
Ngày 27/1, thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 tử vong
Ngày 27/1, thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 tử vong
Ngày 27/1, thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 tử vong