ngan hang nha nuoc tinh thai nguyen va dang uy khoi doanh nghiep tinh ky quy che phoi hop
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ký kết Quy chế phối hợp

Nội dung phối hợp tập trung về công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước đến các doanh nghiệp trên địa bàn; trao đổi, cung cấp thông tin về hoạt động của các tổ chức Đảng, kết quả kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong các chi nhánh Ngân hàng thuộc Đảng ủy Khối. Bên cạnh đó, phối hợp thực hiện công tác phát triển đảng trong các chi nhánh ngân hàng; trao đổi, nắm bắt thông tin để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo điều hành, thực hiện chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối góp phần thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thống nhất về các nội dung của Quy chế, lãnh đạo hai đơn vị đã thực hiện ký kết, đồng thời cam kết thực hiện ngay các nội dung trong Quy chế tại đơn vị mình đảm bảo thường xuyên, kịp thời, hiệu quả./.