so ket 1 nam thuc hien quy che phoi hop giua doan dbqh tinh va uy ban mttq viet nam tinh thai nguyen
Toàn cảnh Hội nghị

Năm qua, Đoàn ĐBQH tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt việc phối hợp thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; hiệu quả công tác phối hợp trong giám sát và phản biện xã hội được nâng lên; phát huy tốt vai trò trong công tác xây dựng pháp luật; công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định, chất lượng công tác tiếp xúc cử tri được nâng lên. Trong đó, riêng năm 2017, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức được 52 Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 và thứ 4 của Quốc hội, qua đó tiếp nhận trên 500 lượt ý kiến của cử tri.

Trên cơ sở hạn chế đã chỉ ra, HN đã thống nhất một số nội dung cần đẩy mạnh phối hợp trong năm 2018. Trong đó, tập trung vào tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục phối hợp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kiến nghị giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức tiếp xúc cử tri giữa đại biểu dân cử và cử tri.