danh gia ket qua thuc hien quy che phoi hop
Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan tham gia công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đã có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, trách nhiệm. Việc phối hợp giữa các cơ quan góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng đơn vị, nâng cao hiệu quả tham mưu về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng, chống vi phạm, tội phạm, phòng, chống tham nhũng, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận các phương án nhằm hạn chế những tồn tại trong quá trình phối hợp giữa các cơ quan./.