Ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 - đã psts 14.10
Thường trực HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và Ủy ban MTTQ tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026.

Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các nội dung như: Tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của HĐND tỉnh; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; phối hợp thực hiện các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; công tác tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; thực hiện các chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; chú trọng phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân, tổ chức tiếp xúc cử tri… Chương trình phối hợp nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, qua đó, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả chương trình phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2017-2021, đồng thời đề nghị với những nội dung rất cụ thể trong quy chế phối hợp của giai đoạn 2021- 2026, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ hơn, tăng cường giám sát, phản biện trong từng nội dung; đồng thời, linh hoạt hơn nữa các hình thức tiếp xúc cử tri để những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân được lắng nghe và giải quyết sớm nhất, việc thực hiện quy chế cần được đánh giá thường xuyên để nhiệm vụ của mỗi cơ quan được thực hiện ngày càng tốt hơn./.