Mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh
Hội thảo tập huấn hướng dẫn thực hiện về mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh.

Thời gian qua, chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh được triển khai toàn quốc đạt được kết quả quan trọng, tạo dựng được mạng lưới sàng lọc trước sinh và sơ sinh toàn quốc với 5 trung tâm khu vực. Tại các địa phương cũng đã thành lập được mạng lưới sàng lọc trước sinh và sơ sinh địa phương và triển khai đến cấp xã. Công tác truyền thông, cung cấp dịch vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh ở các địa phương đã giúp người dân nhận thức được ý nghĩa của chương trình, giúp phát hiện sớm các bệnh tật về rối loạn chuyển hóa, di truyền, bẩm sinh để can thiệp sớm góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Tại hội thảo các đại biểu đã được thông tin các văn bản, các quy định chuyên ngành liên quan đến thực hiện chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chia sẻ kinh nghiệm từ các trung tâm sàng lọc, các chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình của các địa phương trong triển khai chương trình sàng lọc. Đồng thời các đại biểu cùng trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp Tổng cục ghi nhận các đề xuất từ cơ sở để có hướng xử lý, triển khai hiệu quả chương trình.