kinh te khoi sac long an huong muc tieu tang truong 96 ca nam

Kinh tế Long An khởi sắc (Ảnh minh họa).

Theo đó, hầu hết chỉ tiêu KT-XH đều đạt và vượt kế hoạch, toàn tỉnh có thêm 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 77 xã (46,3% tổng số xã toàn tỉnh).

Một trong những điểm khởi sắc là lĩnh vực nông nghiệp. Đến nay có 25 doanh nghiệp ký kết hợp đồng liên kết xây dựng cánh đồng lớn vụ hè thu năm 2019 với số lượt cánh đồng đăng ký là 94, diện tích thực hiện là 7.714,4ha.

Cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi sang các loại cây hiệu quả hơn, nhất là một số diện tích từ trồng lúa, mía sang chanh, thanh long...

Nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển, sản lượng tăng. Đến nay, toàn tỉnh thả nuôi 2.755ha tôm nước lợ, đạt 41,7% kế hoạch, tăng 9,7% so cùng kỳ, trong đó thu hoạch 2.589ha, năng suất bình quân ước 2,2 tấn/ha, sản lượng 5.773 tấn, đạt 50,2% kế hoạch, tăng 34,5% so cùng kỳ.

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 39.679 tỉ đồng (theo giá so sánh 2010), tốc độ tăng trưởng 9,89%.

Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu các ban, ngành chức năng và các địa phương phải quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 9,6%.