Sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng
Công nghiệp tăng trưởng tốt trong tháng 10/2020 sẽ tạo điều kiện cho các tháng cuối năm.

Cụ thể, trong tháng 10, giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp đạt trên 78 nghìn tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Các sản phẩm có giá trị tăng chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, với mức tăng trưởng 13,4% so với cùng kỳ. Cụ thể, sản phẩm sắt thép các loại tăng gần 18%, phụ tùng khác của xe có động cơ tăng 13%, sản phẩm may mặc tăng gần 8%, xi măng tăng 6%. Ngoài ra, một số sản phẩm điện tử, linh kiện điện tử tăng khoảng 4%./.